Oι δώδεκα οίκοι

0
7

OI ΔΩΔΕΚΑ ΟΙΚOI: Περιγράφουν τη ζωή του ανθρώπου

Oι δώδεκα οίκοι


Ο κάθε οίκος του ωροσκοπίου περιγράφει ειδικούς σκοπούς και τον τρόπο να υλοποιηθούν. Ιδωμένοι και οι δώδεκα συνολικά περιγράφουν την ιστορία της ζωής του κάθε ανθρώπου.

Σχετικά με την οικοθεσία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι του διαχωρισμού του ωροσκοπίου σε οίκους οι οποίοι είναι πάντα δώδεκα όσα και τα ζώδια. Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες συστημάτων για την οικοθεσία. Στην πρώτη, ανήκει το Ίσο μετρικό σύστημα (στο οποίο κάθε οίκος καταλαμβάνει ένα τομέα 30 μοιρών ). Στη δεύτερη, ανήκουν όλα τα υπόλοιπα συστήματα τα οποία μας δίνουν άνισους οίκους ( ανάλογα με το σύστημα μπορεί να έχουμε οίκους που να καλύπτουν τομείς από 15ο μέχρι 60ο μοίρες). Ο ωροσκόπος όμως, βρίσκεται πάντα στο ίδιο ζωδιακό σημείο σε όποιο σύστημα και αν επιλεχθεί. 

Όσο μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνει ένας οίκος, τόσο μεγαλύτερη σπουδαιότητα έχει, με την έννοια ότι οι διελαύνοντες πλανήτες μένουν περισσότερο χρονικό διάστημα σε αυτόν. Και φυσικά, το άτομο θα ασχοληθεί περισσότερο με τα ζητήματα που εκπροσωπούνται από το συγκεκριμένο οίκο. 

Σημαντικός όμως μπορεί να είναι κι ένας πολύ μικρός οίκος αν σε αυτόν εμπεριέχονται πλανήτες. Σε αυτή μάλιστα την περίπτωση οι διελαύνοντες πλανήτες, καθώς παραμένουν μικρότερο χρονικό διάστημα, ενεργοποιούν πιο άμεσα και με πιο συγκεκριμένο τρόπο τα ζητήματα που εκπροσωπούνται σε αυτόν. 

Ορισμένες φορές, συναντάμε οίκους που εμπεριέχουν δύο και τρία ζώδια. Κάθε οίκος, όπως και τα ζώδια, κυριαρχείται από κάποιον πλανήτη. Αυτός ο πλανήτης είναι εξαρτώμενος από την ακμή του πρώτου ζωδίου. Ο πλανήτης του δευτέρου ζωδίου, εφόσον περιλαμβάνεται ολόκληρο το ζώδιο, θεωρείται ως συγκυβερνήτης και είναι επίσης σημαντικός για την έρευνα του οίκου. Για παράδειγμα, αν η ακμή ενός οίκου ξεκινά από την 25η μοίρα του ζωδίου του Καρκίνου και μέσα στον οίκο περιλαμβάνεται και ολόκληρο το ζώδιο του Λέοντα ή το μεγαλύτερο μέρος του ζωδίου, τότε κυβερνήτης του ζωδίου θεωρείται η Σελήνη ως κυβερνήτης του Καρκίνου και συγκυβερνήτης ο Ήλιος ως κυβερνήτης του Λέοντα. 

Τι είναι ακμή: Είναι η γραμμή που χωρίζει τον έναν οίκο από τον άλλον. Είναι δε, το πιο σημαντικό σημείο του οίκου καθώς το ζώδιο που βρίσκεται πάνω στην ακμή έχει τον κυριαρχικό ρόλο στις λειτουργίες του οίκου. Ανά τέσσερα λεπτά της ώρας η ακμή μετακινείται και μία μοίρα. Δηλαδή μέσα στο 24ωρο καλύπτει τις 360ο του ζωδιακού. 

Τι σημαίνει κυβερνήτης: Κάθε ζώδιο και οίκος κυριαρχούνται από έναν πλανήτη Αυτός ως κυρίαρχος πλανήτης έχει κοινά χαρακτηριστικά με το ζώδιο ή τον οίκο.

Τι αντιπροσωπεύουν και τι εξυπηρετούν οι οίκοι

Πρώτος
Προσωπικότητα, χαρακτήρας, σωματότυπος, ιδιοσυγκρασία, μέλος του σώματος το κεφάλι.

Δεύτερος
Αποκτήματα υλικά (χρήματα) συναισθηματικά. Μέλος του σώματος λαιμός, αυχένας.

Τρίτος
Επικοινωνία, κατώτερη εκπαίδευση, μικρά ταξίδια, συγγενείς εξ αίματος (αδέλφια), διακινήσεις νευρική συγκρότηση Μέλη του σώματος είναι τα όργανα επικοινωνίας.

Τέταρτος
Τα πρώτα και τα τελευταία χρόνια ζωής το σπίτι, η οικογένεια, η μητέρα(!), η κρυφή πλευρά του χαρακτήρα, πατρική περιουσία.

Πέμπτος
Ικανότητα δημιουργίας, παιδιά, αισθηματική ζωή, χόμπι (δευτερεύουσα εργασία), Χρήματα (μέσα από ρίσκα).

Έκτος
Υγεία, εργασία, κατώτερο προσωπικό, ζωάκια (του σπιτιού).

Έβδομος
Γάμος, συνεργασίες, αντιδικίες, ανταγωνισμοί, εχθροί (φανεροί), κοινωνικότητα.

Όγδοος
Συνθήκες θανάτου, κληρονομιά, αναγέννηση, Χρήματα (μέσω άλλων).

Ένατος
Θρησκεία, φιλοσοφία, ανώτερη εκπαίδευση, μακρινά ταξίδια, συγγενείς εξ αγχιστείας.

Δέκατος
Καριέρα, κοινωνικό προφίλ, πατέρας (!)

Ενδέκατος
Φίλοι, υποστηριχτές, στόχοι, ελπίδες, φιλοδοξίες.

Δωδέκατος
Εχθροί (κρυφοί), νοσοκομεία, φυλακές, εξορίες, ψυχική κατάσταση, υποσυνείδητο.


Ο αστρολόγος στην ερμηνεία του θα πρέπει να συνδυάσει τις ιδιότητες και των δύο ή των τριών ζωδίων. Ο επιτυχής συνδυασμός εξαρτάται από τις γνώσεις και την πείρα του αστρολόγου. Τα πλέον γνωστά συστήματα οικοθεσίας είναι τα κάτωθι: ίσων (equal), πλάσιντους (placidous), τοποκεντρικό (topοcentric), Καμπάνους (campanous), πορφυρίου (porphyry), αλκαμπίτιους (alcabitus), ρεγκιομοντάνους (Regiomontanus), Κοχ (coch). 

Εν ολίγοις, βλέποντας ένα ωροσκόπιο και τους οίκους κατανεμημένους στα ζώδια για να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει δείτε τους πλανήτες σαν κάποιες οντότητες οι οποίες αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες ψυχολογικές παρορμήσεις. 

Δείτε, τα ζώδια σαν ιδιότητες του «Είναι», σαν διαφορετικές προσεγγίσεις της ζωής.

Δείτε, τους οίκους σαν τα σημεία που χρησιμεύουν να εστιάσουμε την προσοχή μας προκειμένου να υλοποιήσουμε το σχέδιο των πλανητών.

Συνοπτικά λοιπόν οι πλανήτες δείχνουν τι συμβαίνει. Τα ζώδια πως συμβαίνει και οίκοι που συμβαίνει. Οι δώδεκα οίκοι λοιπόν μας δείχνουν τα δώδεκα είδη της εμπειρίας που αποκτά ο άνθρωπος κινούμενος μέσα στο χώρο και στο χρόνο. 


Πλανήτες σε ακμές οίκων

Όταν ένας πλανήτης βρίσκεται κοντά στην ακμή ενός οίκου, πριν ή μετά από αυτόν, η επίδρασή του είναι δυνατόν να γίνει αισθητή εις αμφοτέρους τους οίκους. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο, αν ο οίκος πέφτει στο ίδιο ζώδιο στο οποίο βρίσκεται και ο πλανήτης και απέχει μέχρι 5 μοίρες, εκατέρωθεν της ακμής. 

Ο πλανήτης που βρίσκεται κοντά στην ακμή και μέσα στον κύκλο επιρροής του οίκου, θεωρείται αρκετά ισχυρός. 

Ο πλανήτης που βρίσκεται πριν την ακμή μεταφέρει κάποιες αρμοδιότητες στον επόμενο οίκο… 

Ένας οίκος μπορεί να περιέχει περισσότερους από έναν πλανήτη. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να κατανοηθεί η φύση του κάθε πλανήτη χωριστά. 


Οίκοι χωρίς Πλανήτες

Αρχικά πρέπει να καθοριστούν οι ιδιότητες του ζωδίου ή των ζωδίων που εμπεριέχονται στον οίκο. Στη συνέχεια πρέπει να βρεθεί σε ποιον άλλον οίκο έχει μεταφερθεί ο εξουσιαστής πλανήτης της ακμής του οίκου που ερευνάται και τι όψεις σχηματίζει με τους πλανήτες… Κι όλες αυτές οι επιμέρους πληροφορίες, πρέπει να συνοψισθούν για να βγει το τελικό πόρισμα.

από τα Μαθήματα Αστρολογίας της αείμνηστης Γιώτας Καλογερά

starsecrets.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here