Το Stellium στο γενέθλιο χάρτη: Ένας …σούπερ πλανήτης

0
14

* To Stellium είναι η πολυαστρία, μια ομάδα δηλαδή 3 ή περισσότερων πλανητών που βρίσκονται σε σύνοδο (απόσταση 0-10 μοίρες μεταξύ τους) στο ίδιο ζώδιο ή στον ίδιο οίκο (ανεξαρτήτως ζωδίου).

* Το Stellium δηλώνει μεγάλη συγκέντρωση ενέργειας σε κάποιο σημείο του χάρτη κι αποτελεί ειδικό σημείο αναφοράς, αφού υποδεικνύει τα σημαντικότερα θέματα που θα απασχολήσουν το άτομο, μιας και φανερώνουν σε ποιο τομέα της ζωής του εστιάζει (θέματα του οίκου). Π.χ. αν το Stellium σχηματίζεται μέσα στον 2ο οίκο, η ενέργεια των πλανητών θα καταναλωθεί στην απόκτηση, κτήση και κατάκτηση κ.ο.κ.

* Το Stellium καθιστά τους πλανήτες που εμπλέκονται πολύ ισχυρούς σε επιρροή και σημασία σε ένα ωροσκόπιο.

* Όσο περισσότεροι εμπλεκόμενοι πλανήτες υπάρχουν σε ένα Stellium ή όσο πιο στενή είναι η σύνοδος μεταξύ τους, τόσο σημαντικότερη γίνεται η επιρροή του.

* Όταν οι πλανήτες βρίσκονται σε πολύ στενή σύνοδο, το stellium γίνεται κάτι σαν «σούπερ πλανήτης».

* Ένα Stellium στο οποίο εμπλέκονται πολλοί προσωπικοί πλανήτες είναι πιο σημαντικό από ό,τι όταν αφορά π.χ. σύνοδο ενός προσωπικού πλανήτη με δύο εξωτερικούς, γιατί οι εξωτερικοί πλανήτες έχουν μικρότερο αντίκτυπο σε προσωπικό επίπεδο.

* Τα άτομα με Stellium αφιερώνουν (συνειδητά ή ασυνείδητα) τεράστια ενέργεια και χρόνο από τη ζωή τους σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία αποκαλύπτεται από το ζώδιο και τον οίκο όπου βρίσκεται το Stellium.

* Το βασικό θέμα με το Stellium είναι η ισορροπία. Το άτομο πρέπει να κάνει συνειδητή προσπάθεια να βρει ισορροπία και προοπτική στη ζωή του, εξερευνώντας την ενέργεια και τις δραστηριότητες του αντίθετου ζωδίου και οίκου από αυτά στα οποία βρίσκεται το Stellium και δίνοντας και σ΄αυτά τη σημασία που δικαιούνται.

* Ένα stellium φέρνει μεγάλη ισχύ και εστίαση στις υποθέσεις που κυβερνώνται από τον οίκο και στις τάσεις που εμφανίζουν τα εμπλεκόμενα ζώδια. Ισχυρή θέληση, αυτογνωσία, και δράση ευθεία και άμεση θα εμφανιστεί στις υποθέσεις οίκου και ζωδίου.

* Ο οίκος στον οποίο το Stellium κατοικεί, θεωρείται συχνά ο «ισχυρός οίκος» του γενέθλιου χάρτη. Είναι ένα κομβικό σημείο ενέργειας, όπου το άτομο παίρνει πολλά από τα χαρακτηριστικά του ζωδίου του Stellium.

asteriskos.wordpress.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here