Τι είναι η εσωτερική αστρολογία

0
5

Η εξωτερική αστρολογία ασχολείται με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες της προσωπικότητας και των μορφικών όψεων, καθώς και με γεγονότα, συμβάντα, περιστάσεις και συνθήκες περιβάλλοντος που εμφανίζονται στο προσωπικό ωροσκόπιο. Όταν η προσωπικότητα είναι μέσης ανάπτυξης, μπορεί να είναι – και συχνά είναι – εκπληκτικά ακριβής. Όμως δεν είναι ορθή στην περίπτωση πολύ εξελιγμένων ανθρώπων, ζηλωτών, μαθητών και μυημένων που αρχίζουν να ελέγχουν τα άστρα τους και συνεπώς τις πράξεις τους· τα γεγονότα και τα συμβάντα στη ζωή τους δεν μπορούν τότε να προβλεφθούν.

 Η εσωτερική αστρολογία προσπαθεί να δώσει ένα κλειδί για το ωροσκόπιο της ψυχής, επειδή αυτή εξαρτάται από την ακτίνα της ψυχής και όχι από την ακτίνα της προσωπικότητας. Ασχολείται με τις αντιδράσεις και συνακόλουθα τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των ζηλωτών και μαθητών, επειδή αυτοί ανταποκρίνονται στις λεπτοφυέστερες και ανώτερες επιδράσεις των ζωδίων, των κυβερνητών πλανητών και των ακτίνων που προωθούνται μέσω αυτών.
Μας έχει ειπωθεί ότι ο σκοπός της εξέλιξης για την ανθρωπότητα είναι να αποκτήσει συνειδητά και ζωηρά επίγνωση της φύσης αυτών των ενεργειών και να αρχίσει να τις αναγνωρίζει και να τις χρησιμοποιεί. (Εσωτερική Αστρολογία, σ. 23). Έτσι ένας από τους σκοπούς αυτής της σύνοψης είναι να παρουσιάσει ορισμένες υποθέσεις σχετικά με τη νέα αστρολογία που, ανάμεσα σε άλλα πράγματα, θα καταστήσει ικανό τον αναγνώστη να συνδυάσει την τωρινή κατανόηση του ατομικού ακτινικού εξοπλισμού με μια αναγνώριση των διαθέσιμων ακτινικών ενεργειών που έρχονται μέσω των αστερισμών και των κυβερνώντων πλανητών, και έπειτα να εφαρμόσει αυτές τις ενέργειες ορθά στην καθημερινή του ζωή.
Η σύνοψη αυτή απαρτίζεται από αποσπάσματα από τα βιβλία Εσωτερική Αστρολογία και ΤοΠεπρωμένο των Εθνών που γράφηκαν από την Αλίκη Μπέιλυ σε συνεργασία με τον Τζβαλ Κουλ. Περιλαμβάνει επίσης αποσπάσματα από το έργο Οι Άθλοι του Ηρακλέους, που είναι ανατύπωση μιας σειράς άρθρων της Αλίκης Μπέιλυ που εμφανίστηκαν πρώτη φορά στο περιοδικό Beacon κατά τη διάρκεια των ετών 1957-1958.
Στους σοβαρούς ερευνητές που επιθυμούν να μελετήσουν πιο λεπτομερώς το θέμα, συνιστάται θερμά να διαβάσουν τα παραπάνω βιβλία. Σε σχέση με αυτό, ο Θιβετανός Διδάσκαλος, Τζβαλ Κουλ, κάνει το εξής σχόλιο: Ο,τι έγραψα σ’ αυτό το αστρολογικό τμήμα της Πραγματείας για της Επτά Ακτίνες έχει σκοπό να καθοδηγήσει τους μαθητές στο τέλος αυτού του αιώνα…Εσωτερική Αστρολογία, σ. 478-479

    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here