Πώς διαβάζουμε έναν γενέθλιο χάρτη;

0
15

Ο γενέθλιος χάρτης μοιάζει με ένα παζλ. Κάθε κομμάτι του (πλανήτης σε ζώδιο, πλανήτης σε οίκο, ακμή οίκου, κτλ) αποτελεί τμήμα ενός ενιαίου συνόλου, και μας δίνει πληροφορίες για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται ο χάρτης. Συμπληρώνοντας το παζλ, συνθέτουμε τη συνολική εικόνα του προσώπου αυτού.

Το βασικό στην ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη είναι η σύνθεση. Δεν μπορείτε δηλ. να βγάλετε καθοριστικά συμπεράσματα για ένα πρόσωπο, απλώς και μόνο ερμηνεύοντας ένα κομμάτι του χάρτη (πχ Ερμής στον Τοξότη). Δείτε για παράδειγμα: αν υποθέσουμε ότι έχουμε δύο άτομα με τον Ερμή τους στον Τοξότη, σημαίνει -εκ πρώτης όψεως- ότι τα άτομα αυτά μιλάνε πολύ, ότι τα λένε «χύμα και τσουβαλάτα» κι ότι η επικοινωνία τους γενικά χαρακτηρίζεται από μεγάλη εξωστρέφεια. ΟΜΩΣ, αν το πρώτο άτομο έχει Ήλιο στον Αιγόκερω, ενώ το δεύτερο έχει Ήλιο στον Τοξότη, το πρώτο άτομο θα έχει πολύ πιο επιφυλακτικό και συγκρατημένο ύφος επικοινωνίας σε σχέση με το δεύτερο. Το παράδειγμα αυτό είναι ενδεικτικό της αναγκαιότητας της «σύνθεσης» στην ερμηνεία ενός χάρτη. Αφού δείτε λοιπόν όλες τις ξεχωριστές ερμηνείες του κάθε πλανήτη, ζωδίου και οίκου, στη συνέχεια, αν θέλετε να σχηματίσετε μια ακριβή εικόνα του προσώπου, πρέπει αυτές τις πληροφορίες να τις συνθέσετε.

Σημείωση: ο γενέθλιος χάρτης αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη των κινήτρων, των τάσεων, των προτιμήσεων και της ψυχολογίας σας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σφραγίζει τη μοίρα σας. Δείχνει απλά τις δυνατότητες με τις οποίες γεννηθήκατε, αλλά το τι θα κάνετε με όλο αυτό το δυναμικό είναι στο χέρι σας. Αυτό εξηγεί γιατί άνθρωποι με σπουδαίους χάρτες τα έκαναν μαντάρα, ενώ άλλοι με λιγότερο σπουδαίες ενδείξεις, προόδευσαν.

 

§

Βήμα 1ο: Ερμηνεύοντας τους πλανήτες στα ζώδια

1. Βρείτε σε ποιο ζώδιο και οίκο βρίσκεται ο κάθε πλανήτης. Για να συγκεντρώσετε κάπου τα στοιχεία αυτά, χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο πίνακα:

2. Βρείτε το ζώδιο του Ωροσκόπου και ποιον οίκο κυβερνά ο κυβερνήτης πλανήτης αυτού του ζωδίου.

3. Αναζητήστε τώρα τις ερμηνείες του καθενός από τους πλανήτες και του Ωροσκόπου.

Σημείωση: Το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε πλανήτης, δείχνει πώς αυτός εκδηλώνεται και εκφράζεται. Μεταφορικά, αν ο πλανήτης είναι το «ρήμα», το ζώδιο είναι το «επίρρημα». Για παράδειγμα, η Σελήνη (συναισθήματα, στυλ ανατροφής, κτλ) στο ζώδιο του Αιγόκερω (επιφυλακτικός, συγκρατημένος, ψυχρός) δηλώνει κάποιον που ανατράφηκε με έναν ψυχρό, συγκρατημένο και επιφυλακτικό τρόπο, ή δεν μπορούσε εύκολα να εκφράσει τα συναισθήματά του. Και ίσως αυτή να είναι μια δύσκολη θέση για τη Σελήνη, αλλά είναι το σύνολο του χάρτη αυτό που θα μας πει αν όντως έτσι έχουν τα πράγματα.

 §

Βήμα 2ο: Ερμηνεύοντας τους οίκους

Ο κάθε πλανήτης (στο x ζώδιο) θα επικεντρώσει τη δραστηριότητά του στον οίκο που πέφτει, δεδομένου ότι κάθε οίκος αντιστοιχεί σε μια σφαίρα της ζωής: δουλειά, σπίτι, γάμος, φιλίες, καριέρα, κτλ.. Ο πλανήτης είναι το «τι», το ζώδιο είναι το «πώς» και ο οίκος  το «πού» θα λάβει χώρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η σημασία του οίκου στην ερμηνεία ενός γενέθλιου χάρτη είναι μεγάλη και δείτε γιατί: Αν υποθέσουμε, ότι ένας άνθρωπος έχει τον Κρόνο στον Αιγόκερω στον 7ο οίκο, αυτό θα μπορούσε να εκδηλωθεί ως επιφυλακτική (Αιγόκερως) στάση στις σχέσεις αγάπης (7ος οίκος). Αν, όμως, το ίδιο άτομο έχει παράλληλα την Αφροδίτη του στον Τοξότη στον 11ο οίκο, αυτό σημαίνει πως το άτομο είναι φιλικό και εκδηλωτικό (Τοξότης) σε κοινωνικές συναθροίσεις και ομάδες (11ος οίκος), αλλά απαθές, αναίσθητο και ψυχρό -παρότι αξιόπιστο- στις σχέσεις αγάπης (Κρόνος στον Αιγόκερω στον 7ο).

Συμπέρασμα:

Πλανήτης   = Δραστηριότητα      = Τι

Ζώδιο          = Ο τρόπος                  = Πώς

Οίκος          = Οι τομείς της ζωής  = Πού

Οι κυβερνήτες των οίκων (Τα ζώδια στις ακμές των οίκων): Μια άλλη επιρροή που δέχεται ο κάθε οίκος (τομέας της ζωής), είναι από τον κυβερνήτη πλανήτη του οίκου. Ο κυρίαρχος πλανήτης κάθε οίκου είναι ο πλανήτης που κυβερνά το ζώδιο της ακμής του οίκου. Αν π.χ. έχετε Αιγόκερω στην ακμή του 7ου, τότε ο Κρόνος είναι ο κυβερνήτης του 7ου οίκου, επειδή ο Κρόνος κυβερνά τον Αιγόκερω. Το συμπέρασμα είναι, ότι ο Κρόνος θα έχει μεγάλη επίδραση στα θέματα του 7ου οίκου, ανεξάρτητα από τον οίκο στον οποίο ο πλανήτης αυτό βρίσκεται (κατοικεί).

 Το ζώδιο στην ακμή κάθε οίκου δείχνει τη στάση του ατόμου απέναντι στα θέματα αυτού του οίκου, ενώ

 οι πλανήτες που βρίσκονται μέσα στον οίκο δείχνουν τις πραγματικές συνθήκες.

Για παράδειγμα, ο Αιγόκερως στην ακμή του 7ου οίκου δηλώνει μια επιφυλακτική και συγκρατημένη στάση ή τεταμένη προσοχή, σύνεση και προφύλαξη όσον αφορά τη δημιουργία συνεργασιών. Ο Κρόνος, όμως, μέσα στον 7ο οίκο μπορεί να δηλώνει ότι οι σχέσεις συνεργασίας και ο γάμος του ατόμου αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα.

Σημείωση: Ένας οίκος επηρεάζεται τόσο από τους πλανήτες που τυχόν κατοικούν σ΄αυτόν, αλλά και από τον κυβερνήτη του οίκου. Μερικές φορές, ο κυβερνήτης βρίσκεται σε διαφορετικό οίκο. Τότε τα «αγαθά» του οίκου θα ωφελήσουν ή θα δώσουν πλεονέκτημα στον οίκο όπου ο  πλανητικός κυβερνήτης κατοικεί πραγματικά. Για παράδειγμα, αν έχετε Αιγόκερω στην ακμή του 7ου οίκου, και ο Κρόνος (κυβερνήτης του Αιγόκερω) βρίσκεται μέσα στον 2ο οίκο, μπορεί άνετα να επιλέξετε να παντρευτείτε (7ος οίκος) για τα χρήματα (κυβερνήτης στον 2ο οίκο). Για να μην προκαταβάλουμε όμως τα αποτελέσματα, επειδή αυτά εξαρτώνται από τις προσωπικές επιλογές του καθενός, η σωστή ερμηνεία του παραδείγματος θα ήταν η εξής: έχετε ανάγκη την υλική ασφάλεια στις σχέσεις σας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι θα παντρευτείτε για τα χρήματα. Μπορεί κάλλιστα να παντρευτείτε έναν φτωχό, παρακινημένοι από τα συναισθήματα μιας αληθινής και μεγάλης αγάπης. Το βέβαιο όμως είναι, ότι η ανάγκη σας για υλική ασφάλεια στις σχέσεις θα εξακολουθεί να σας βασανίζει, και δεν θα μπορέσετε εύκολα να απαλλαγείτε από αυτό το δυσάρεστο συναίσθημα. Στον ακόλουθο πίνακα μπορείτε να δείτε τους κυβερνήτες των ζωδίων:

 §

Βήμα 3ο: Ερμηνεύοντας τις όψεις

Οι ερμηνείες για κάθε πλανήτη σε ζώδιο και οίκο τροποποιούνται ανάλογα με τις όψεις που κάνει ο πλανήτης, κι αυτό συμβαίνει γιατί οι όψεις:

 μπορούν να «μαλακώσουν» και να διευκολύνουν τα πράγματα σε μια κατά τα άλλα προβληματική τοποθέτηση του πλανήτη ή αντίθετα

 μπορεί να φέρουν συγκρούσεις και διαμάχες εκεί που ο πλανήτης δείχνει να είναι περίφημα τοποθετημένος.

Κάθε πλανήτης εκδηλώνεται θετικά και αρνητικά. Η ενέργεια του Ήλιου π.χ. μπορεί να εκφραστεί ως μια γενναιόδωρη πηγή αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας, ή ως πηγή φουσκωμένης περηφάνιας, αλαζονείας και υπερβολικής επιθυμίας του ατόμου να ξεχωρίσει. Είναι οι όψεις του Ήλιου με άλλους πλανήτες αυτές που θα μας αποκαλύψουν, αν οι ενέργειά του τελικά θα εκφραστεί θετικά (τρίγωνα, εξάγωνα), ή αρνητικά, με διαμάχη και συγκρούσεις (τετράγωνα, αντιθέσεις). Για να βρείτε τις πιο σημαντικές όψεις, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Αναζητήστε όψεις συνόδου σε οποιαδήποτε από τις 4 γωνίες του γενέθλιου χάρτη (Ωροσκόπος ή 1ος οίκος, Μεσουράνημα ή 10ος οίκος, Δύση ή 7ος οίκος, Ναδίρ ή 4ος οίκος). Όταν ένας πλανήτης κάνει σύνοδο με μία από τις 4 γωνίες, η επιρροή αυτού του πλανήτη ενδέχεται να είναι η ισχυρότερη επιρροή στο χάρτη και η «ταυτότητα» του ατόμου θα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά που του δίνει ο πλανήτης αυτός.

2. Αναζητείστε συνόδους που σχηματίζονται ανάμεσα στους εξωτερικούς πλανήτες (Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας) και τους εσωτερικούς πλανήτες (Ήλιος, Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης). Αυτές οι σύνοδοι θα αλλάξουν δραστικά την ερμηνεία του εσωτερικού πλανήτη, προσθέτοντας σ΄αυτόν ιδιότητες του εξωτερικού. Μια σύνοδος που προέρχεται από τον πλανήτη Ουρανό προσθέτει μια «αύρα» Υδροχόου, η σύνοδος από τον Ποσειδώνα προσθέτει μια νότα Ιχθύων, και η σύνοδος από τον Πλούτωνα προσθέτει στον εσωτερικό πλανήτη Σκορπίσια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, ένα άτομο στο ζώδιο του Λέοντα που έχει όμως Πλούτωνα σε σύνοδο με τον Ήλιο, θα μοιάζει πολύ με έναν Σκορπιό. Έτσι, θα είναι ένας από τους πιο αθόρυβους και μυστικοπαθείς Λέοντες που έχετε γνωρίσει.

 §

Βήμα 4ο: Ερμηνεύοντας τα Στοιχεία και τις Ποιότητες

1. Σημειώστε το Στοιχείο του ζωδίου στο οποίο ανήκει ο κάθε πλανήτης, καθώς επίσης κι αυτό του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος. Για να συγκεντρώσετε τις πληροφορίες αυτές, χρησιμοποιήστε τους παρακάτω πίνακες:

2. Μετρήστε τώρα, πόσα είναι Φωτιά, Αέρας, Γη και Νερό. Το Στοιχείο του Ήλιου και της Σελήνης προσμετρώνται για 2 το καθένα, λόγω της πολύ ισχυρής επιρροής τους. Το σύνηθες είναι να έχουμε ένα συνδυασμό στοιχείων, για παράδειγμα 3 ή 4 από το καθένα. Ωστόσο, θα πρέπει να εντοπίσετε μια «δυσαναλογία», όπως π.χ. 5 πλανήτες στη Φωτιά και 2 στη Γη, κτλ. Αυτή η «δυσαναλογία» μάς αποκαλύπτει κάτι σχετικά με τη συνολική ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Όταν συναντάμε το ίδιο Στοιχείο 5 φορές ή και περισσότερες, γίνεται αυτομάτως κυρίαρχο Στοιχείο του ατόμου. Ας σημειωθεί ότι το κυρίαρχο Στοιχείο μπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο του ζωδίου του Ήλιου. Οπότε, σ΄ αυτή την περίπτωση, το άτομο θα συμπεριφέρεται ακόμα λιγότερο σαν το ζώδιο του Ήλιου του, κι αυτό εξηγεί, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ορίσουμε ένα πρόσωπο απλά και μόνο από το ζώδιό του.

Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται και για τις ποιότητες (Παρορμητικά, Σταθερά, Μεταβλητά) του κάθε πλανήτη, του Ωροσκόπου και του Μεσουρανήματος, αν και σ΄αυτή την περίπτωση παίρνετε μόνο κάποιες «αποχρώσες ενδείξεις», εκτός αν εντοπίσετε μια έντονη «ανισορροπία», όπως η παντελής έλλειψη μιας ποιότητας, ή 6 ή περισσότερες της μιας ποιότητες. Για να συγκεντρώσετε τις ποιότητες του γενέθλιου χάρτη, χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο πίνακα:

πηγη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here