Πλανήτες του ενός στους Οίκους του άλλου (συνοπτικά)

0
12

Πλανήτες του Α στον 1ο οίκο του Β

Ήλιος: Ισχυρή ταύτιση μεταξύ των μελών.

Σελήνη: Αίσθημα οικειότητας μεταξύ των μελών.

Ερμής: Έμφαση στον διάλογο και την επικοινωνία.

Αφροδίτη: Σχέση με έντονο το στοιχείο του κεραυνοβόλου έρωτα.

Άρης: Ανταγωνιστική, δυναμική και έντονα σεξουαλική σχέση.

Δίας: Εξωστρεφής σχέση με έντονα στοιχεία ιδεαλισμού.

Κρόνος: Σοβαρή και συντηρητική σχέση

Ουρανός: Απρόβλεπτη και ασυνήθιστη σχέση

Ποσειδώνας: Σχέση με έντονη πνευματικότητα

Πλούτωνας: Δυνατή και μοιραία σχέση.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 2ο οίκο του Β

Ήλιος: Έντονα κτητική σχέση

Σελήνη: Αίσθημα ασφάλειας στη σχέση μέσα από την απόκτηση υλικών αγαθών.

Ερμής: Αίσθημα ασφάλειας στη σχέση μέσα από την απόκτηση πνευματικών αγαθών.

Αφροδίτη: Τα υλικά αγαθά και το χρήμα έχουν ιδιαίτερο βάρος στη σχέση.

Άρης: Κτητικές τάσεις και έντονη σεξουαλικότητα.

Δίας: Συναισθηματική ασφάλεια βασιζόμενη πάνω σε πνευματικές και ηθικές αξίες.

Κρόνος: Ανασφάλεια στη σχέση σχετικά με τις αξίες που κατέχει.

Ουρανός: Τα μέλη επιδιώκουν να αποκτήσουν πνευματικές αξίες διαφορετικές από τις συμβατικές.

Ποσειδώνας: Σύγχυση μεταξύ πνευματικών και ρεαλιστικών αναγκών.

Πλούτωνας: Ισχυρές μεταβολές στις αξίες.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 3ο οίκο του Β

Ήλιος: Πολύπλευρη σχέση με έντονη επικοινωνία.

Σελήνη: Συναισθηματική, μη λεκτική επικοινωνία.

Ερμής: Σημαντική λεκτική επικοινωνία.

Αφροδίτη: Αρμονική σχέση με βάση τον διάλογο.

Άρης: Ο ένας προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλο μέσα από τη συζήτηση.

Δίας: Σχέση αυθόρμητη με πλούσια και γόνιμη ανταλλαγή πληροφοριών.

Κρόνος: Δυσκολία στην επικοινωνία.

Ουρανός: Ο καθένας προσπαθεί να μεταβάλλει τον τρόπο σκέψης του άλλου.

Ποσειδώνας: Έντονη δυσκολία στην επικοινωνία.

Πλούτωνας: Ο ένας προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του στον άλλο.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 4ο οίκο του Β

Ήλιος: Έντονα συναισθήματα, αίσθηση οικειότητας, επιθυμία για οικογένεια

Σελήνη: Έντονος συναισθηματικός δεσμός αλλά και ψυχική εξάρτηση

Ερμής: Συχνές συζητήσεις πάνω σε θέματα, που αφορούν την οικογένεια.

Αφροδίτη: Τα μέλη συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς, όχι μόνο ερωτικούς.

Άρης: Δυσαρμονία στους ψυχισμούς και των δύο, την οποία δύσκολα συνειδητοποιούν.

Δίας: Αμοιβαία εμπιστοσύνη και συμπάθεια.

Κρόνος: Αποξένωση και προβλήματα.

Ουρανός: Σχέση με πρωτότυπα και αντισυμβατικά στοιχεία.

Ποσειδώνας: Πλούσια συναισθήματα και αμοιβαία κατανόηση.

Πλούτωνας: Έντονες μεταβολές στον ψυχισμό μέσα από συμβίωση.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 5ο οίκο του Β

Ήλιος: Η σχέση επιτρέπει στα άτομα να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους.

Σελήνη: Δυνατός έρωτας με ρομαντικά στοιχεία.

Ερμής: Τα μέλη έχουν δημιουργικές ικανότητες στους τομείς της διανόησης και επικοινωνίας. Καλή επαφή με παιδιά.

Αφροδίτη: Τα μέλη συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Έντονα ερωτικά και δημιουργικά στοιχεία.

Άρης: Ανταγωνιστική σχέση, που ωθεί τα μέλη να εκδηλώσουν ταλέντα και ικανότητες, που πιθανόν να αγνοούν.

Δίας: Σχέση βασιζόμενη στην ειλικρίνεια, ακόμα και σε περιόδους κρίσεων. Μεγάλη γονιμότητα.

Κρόνος: Σχέση με «βαρύ» χαρακτήρα, που περιορίζει τον αυθορμητισμό.

Ουρανός: Τα μέλη απεχθάνονται τη ρουτίνα και διοχετεύουν τη δημιουργικότητά τους σε πρωτότυπος και προοδευτικούς τομείς.

Ποσειδώνας: Σχέση με ρομαντικό χαρακτήρα.

Πλούτωνας: Σχέση με έντονη σεξουαλικότητα και έντονα συναισθήματα, που όμως δύσκολα εκδηλώνονται.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 6ο οίκο του Β

Ήλιος: Σχέση με στοιχεία ανισότητας. Ο ένας υπηρετεί τον άλλον.

Σελήνη: Σχέση με προβλήματα. Τα μέλη δεν εκφράζουν τα συναισθήματά τους.

Ερμής: Κέντρο της σχέσης ο διάλογος πάνω σε επαγγελματικά θέματα.

Αφροδίτη: Ο ένας συμπεριφέρεται υποτακτικά στον άλλο. Η σχέση εξαρτάται από την επαγγελματική πορεία των μελών.

Άρης: Ο ένας αμφισβητεί τις ικανότητες του άλλου.

Δίας: Αμοιβαία εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους.

Κρόνος: Σχέση επιβαρυμένη με ευθύνες και υποχρεώσεις, χωρίς χρόνο για «προσωπική ζωή».

Ουρανός: Επίκεντρο η εργασία, που αποτελεί συχνά αιτία αναστατώσεων για το ζευγάρι.

Ποσειδώνας: Τα μέλη της σχέσης δίνουν ιδεαλιστικό χαρακτήρα σε όποια δουλειά και αν αναλάβουν. Θεωρούν ύψιστο καθήκον την προσφορά στον συνάνθρωπο.

Πλούτωνας: Χρησιμοποιούν τη δουλειά σαν μέσο για να γνωρίσουν τον βαθύτερο ψυχισμό τους.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 7ο οίκο του Β

Ήλιος: Ισχυρή αρμονία και συμβατότητα στη σχέση.

Σελήνη: Εσωτερική αρμονία ανάμεσα στα μέλη και αμοιβαία κατανόηση αναγκών και επιθυμιών.

Ερμής: Ειλικρινής διάλογος μεταξύ των μελών. Ο ένας συμπληρώνει τη σκέψη του άλλου.

Αφροδίτη: Ισχυρή έλξη, αρμονική και ισορροπημένη συνεργασία.

Άρης: Τα μέλη σχηματίζουν κοινό μέτωπο για τους σκοπούς, που επιλέγουν.

Δίας: Αμοιβαία εμπιστοσύνη, αυθόρμητη και ειλικρινής συνεργασία.

Κρόνος: Σχέση ανθεκτική στη φθορά του χρόνου, αν και επιβαρυμένη με υποχρεώσεις.

Ουρανός: Σχέση με εκκεντρικό χαρακτήρα. Τα μέλη εκδηλώνονται αυθόρμητα και χωρίς προκαταλήψεις.

Ποσειδώνας: Εξιδανικεύσει ο ένας τον άλλο.

Πλούτωνας: Ισχυροί συναισθηματικοί και ψυχικοί δεσμοί, που υπόκεινται σε μεταβολές. Το σεξ έχει κυρίαρχο ρόλο.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 8ο οίκο του Β

Ήλιος: «Μοιραία» σχέση. Τα μέλη νιώθουν ακατανίκητη έλξη και ταυτόχρονα εσωτερική αναστάτωση. Το σεξ έχει κυρίαρχο ρόλο.

Σελήνη: Έντονα και συχνά ακραία συναισθήματα, ψυχική διέγερση και ταυτόχρονα ανασφάλεια. Το σεξ έχει κυρίαρχο ρόλο.

Ερμής: Τα μέλη αναλύουν με τη λογική τα αισθήματά τους, επικοινωνούν με διαισθητικό τρόπο, προσπαθούν να αλλάξουν ο ένας τις ιδέες του άλλου.

Αφροδίτη: «Μοιραία» σχέση, που σημαδεύει ψυχικά τα μ έλη της. Έντονη συναισθηματική και σεξουαλική έλξη.

Άρης: Ανταγωνιστική σχέση με έντονη σεξουαλικότητα.

Δίας: Τα μέλη αναπτύσσουν ψυχικά το ένα το άλλο.

Κρόνος: Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν «ψυχική επαφή», προσκολλώνται στο παρελθόν, δεν κάνουν αλλαγές. Αδιάφοροι σεξουαλικά.

Ουρανός: Εκδηλώνουν ελεύθερα τις εσωτερικές παρορμήσεις τους.

Ποσειδώνας: Έντονα συναισθήματα. Ο ένας επεμβαίνει στον εσωτερικό κόσμο του άλλου.

Πλούτωνας: Τα μέλη προσπαθούν ασυνείδητα να κυριαρχήσουν το ένα πάνω στο άλλο. Το σεξ έχει κυρίαρχο ρόλο.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 9ο οίκο του Β

Ήλιος: Έντονα στοιχεία πνευματικότητας στη σχέση, η οποία είναι περισσότερο συντροφική παρά ερωτική.

Σελήνη: Κυρίως «πλατωνική» η σχέση.

Ερμής: Τα μέλη καλλιεργούν και αναπτύσσουν το ένα το άλλο. Ενδιαφέρονται για νέες ιδέες.

Αφροδίτη: Ένωση μέσα από πνευματικούς δρόμους. Ο ένας εξιδανικεύει τον άλλο. Είναι πιο πολύ σύντροφοι, παρά εραστές.

Άρης: Διαφορετική φιλοσοφία για τη ζωή, που οδηγεί σε συγκρούσεις, διότι ο καθένας υποστηρίζει έντονα την άποψή του.

Δίας: Τα μέλη διευρύνουν τους ορίζοντές τους, εμβαθύνουν και αναπτύσσουν τη συνειδητότητά τους.

Κρόνος: Δυσκολία στην συνεργασία στον πνευματικό τομέα.

Ουρανός: Συγκρούσεις που προέρχονται κυρίως από τη διαφορετική φιλοσοφία ζωής των μελών.

Ποσειδώνας: Τα μέλη αναπτύσσουν σχέση με πνευματικό χαρακτήρα, την οποία χρησιμοποιούν σαν καταφύγιο από μια δύσκολη πραγματικότητα.

Πλούτωνας: Επιχειρούν να αλλάξουν τα πιστεύω ο ένας του άλλου και να αποκτήσουν μαζί νέα αντίληψη για τη ζωή.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 10ο οίκο του Β

Ήλιος: Τα μέλη αποκόπτονται από την οικογένεια, αναπτύσσουν τις δικές τους δυνάμεις, για να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.

Σελήνη: Ισχυρή εσωτερική παρόρμηση να γίνουν αυτόνομα και να διακριθούν κοινωνικά.

Ερμής: Διάλογοι πάνω στην επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη.

Αφροδίτη: Η σχέση δημιουργείται στα πλαίσια κάποιου συγκεκριμένου σκοπού, που αφορά κυρίως την επαγγελματική ή κοινωνική εξέλιξη των μελών.

Άρης: Έντονες επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλο για εγωιστικές επιδιώξεις.

Δίας: Θετικός τρόπος σκέψης και ευκαιρίες να καταξιωθούν κοινωνικά.

Κρόνος: Ισχυρή επιθυμία να διακόψουν τις εξαρτήσεις από τρίτους και να προοδεύουν σημαντικά βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις.

Ουρανός: Επαναστατούν ενάντια στον παλιό και κατεστημένο τρόπο ζωής τους. Μπορεί να συγκρουσθούν και με το κοινωνικό περιβάλλον.

Ποσειδώνας: Δυσκολεύονται να προσδιορίσουν τους στόχους τους και να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεών τους.

Πλούτωνας: Ο στόχος του ζευγαριού είναι η κοινωνική και επαγγελματική καταξίωση. Τα μέλη της σχέσης μπορεί να χρησιμοποιούν το ένα το άλλο για το σκοπό αυτό.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 11ο οίκο του Β

Ήλιος: Ισχυρό αίσθημα φιλίας. Τα μέλη είναι πρώτα φίλοι και μετά εραστές.

Σελήνη: Ισχυροί δεσμοί συντροφικότητας.

Ερμής: Ο διάλογος είναι το δυνατό σημείο της σχέσης. Τα μέλη εκφράζουν αυθόρμητα τις ιδέες και τα συναισθήματά τους.

Αφροδίτη: Έντονη ερωτική φιλία.

Άρης: Έχουν διαφορετικές προσδοκίες, και δυσκολεύονται να συντονίσουν τα σχέδιά τους για το μέλλον.

Δίας: Μεγάλες προσδοκίες και φιλόδοξα σχέδια για το μέλλον.

Κρόνος: Δύσκολα αναπτύσσεται αίσθημα φιλίας και συντροφικότητας.

Ουρανός: Βαθύ αίσθημα συντροφικότητας.

Ποσειδώνας: Τα μέλη προβάλλουν εξωπραγματικές απαιτήσεις το ένα στο άλλο.

Πλούτωνας: Βαθύ ψυχικό και συναισθηματικό δέσιμο. Τα μέλη αφιερώνονται με πάθος σε οράματα για την αναμόρφωση της κοινωνίας.

 ♥

Πλανήτες του Α στον 12ο οίκο του Β

Ήλιος: Έντονη ροή συναισθημάτων με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο του εαυτού τους και της σχέσης.

Σελήνη: Τα άτομα νιώθουν έρμαια των συναισθημάτων τους, τα οποία αν και έντονα δυσκολεύονται να εκδηλώσουν.

Ερμής: Σύγχυση στη σχέση, η οποία οφείλεται στην προσπάθεια του ενός να προβάλλει τις σκέψεις του πάνω στον άλλο.

Αφροδίτη: Η σχέση δημιουργήθηκε από δυνάμεις, που πηγάζουν από τον βαθύτερο ψυχισμό των μελών.

Άρης: Έχουν την αίσθηση ότι συγκρούονται χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.

Δίας: Τα μέλη επενεργούν ευεργετικά ο ένας πάνω στον ψυχισμό του άλλου.

Κρόνος: Φραγμοί στη σχέση, που εμποδίζουν την αμοιβαία κατανόηση.

Ουρανός: Τα μέλη παρακινούν το ένα το άλλο να απελευθερώσουν τα απωθημένα τους.

Ποσειδώνας: Αμοιβαία κατανόηση των αναγκών και των κινήτρων. Τα μέλη αποκαλύπτουν και τις πιο βαθιές και εύθραυστες πτυχές τους.

Πλούτωνας: Στη σχέση δρουν υπόγειες δυνάμεις, που προκαλούν αλλαγές στον εσωτερικό κόσμο και ωθούν τα μέλη σε βίαια ξεσπάσματα.

Πηγή: περιοδικό Αστρολόγος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here