Ο γενέθλιος Κρόνος στους οίκους

0
4

Κρόνος στον 1ο οίκο:Ο Κρόνος στον 1ο οίκο δείχνει μια ελεύθερη ψυχή με πραγματική αίσθηση της αξίας και του σκοπού. Η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται με την προσωπική σας φιλοδοξία να κερδίσετε την υπεροχή και να ξεπεράσετε προβλήματα που αφορούν την αυτοέκφρασή σας. Οι στόχοι σας περιλαμβάνουν προσωπική ευτυχία, οικονομική ασφάλεια, γενική ευημερία και προσωπική ολοκλήρωση. Προκειμένου να αποκτήσετε αυτάρκεια, θα απαιτηθεί πολλή δουλειά για να ξεπεράσετε τους περιορισμούς στους οποίους υποβάλλετε οι ίδιοι τον εαυτό σας. Περίοδοι κατήφειας και δυσαρέσκειας θεωρούνται βέβαιες, αλλά η επιτυχία θα έρθει μέσα από την ικανότητά σας να διοικείτε ή να κατευθύνετε τους άλλους, αλλά και μέσα από τις πρακτικές σας ικανότητες και την επίπονη, χρονοβόρα προσπάθεια. Η πρόοδος μπορεί να είναι αργή, αλλά είναι βέβαιο ότι θα κερδίσετε καλή φήμη και υπόληψη μέσω της επιμονής, των ικανοτήτων και του συνεχούς αγώνα. Θα αναπτύξετε ένα ισχυρό «εγώ» και ένα ευχάριστο κοινωνικό πρόσωπο. Αυτές οι ιδιότητες θα σας επιτρέψουν να ξεπεράσετε τους φόβους και τις αμφιβολίες σας, και να αντιμετωπίσετε κάθε εμπόδιο με θάρρος και αυτοπεποίθηση.

Κρόνος στον 2ο οίκο: Ο Κρόνος στον 2ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται με την απόκτηση χρημάτων, κοινωνικής θέσης και υλικών αγαθών. Είστε υποχρεωμένοι να αναπτύξετε συνετά τις οικονομικές σας δυνατότητες, με σχετική λιτότητα και οικονομία, και να ακολουθήσετε μια σταθερή, συντηρητική επενδυτική στρατηγική. Η οικονομική ανάπτυξη και η επέκταση των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων θα απαιτήσει πολύ σκληρή δουλειά εκ μέρους σας και επιμελή προσπάθεια, ωστόσο, η επιτυχία θα έρθει τελικά με σταθερά αλλά αργά βήματα. Ευνοούνται ζητήματα που αφορούν τη γη και τα ακίνητα.

Κρόνος στον 3ο οίκο: Ο Κρόνος στον 3ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται με την ικανότητα για πνευματική πειθαρχία, συγκέντρωση, διανοητικό έλεγχο, τακτική και λογική σκέψη. Πολλή και σκληρή δουλειά απαιτείται στον τομέα των επικοινωνιών, στη γραφή και την απόκτηση τίτλων σπουδών. Ένα επάγγελμα σχετικό με τη διδασκαλία, τη διοίκηση, τους λογαριασμούς, τις δημοσιεύσεις ή με κάποιο είδος έρευνας είναι πιθανό. Χρειάζεται να πειθαρχήσετε το μυαλό σας ενάντια στις περιττές σκοτούρες, την κατήφεια, την ανησυχία, την αγωνία και τα άσχημα προαισθήματα. Με την ανάλογη ωριμότητα θα αναπτύξετε έναν στοχαστικό νου, υπεύθυνο και ικανό για αυτοσυγκέντρωση πάνω σε σοβαρά ή βαθιά θέματα. Με τον Κρόνο στον 3ο οίκο, η τεχνική της σαφούς επικοινωνίας στην ομιλία και τη γραφή είναι υψίστης σημασίας.

Κρόνος στον 4ο οίκο:Ο Κρόνος στον 4ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα σας ή η περιοχή της ευθύνης στον κόσμο σχετίζεται με το σπίτι και την οικογενειακή μέριμνα. Χρειάζεται πολλή δουλειά, ώστε να ξεπεράσετε τις συναισθηματικές σας αναστολές και τους παράλογους φόβους σας. Η πείρα της ζωής θα σας δώσει πολύτιμα μαθήματα που σχετίζονται με τα θέματα αυτά, και πολλές οικογενειακές και ερωτικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις θα σας ωθήσουν να επιταχύνετε τη διαδικασία της εσωτερικής σας μεταμόρφωσης. Η συναισθηματική ασφάλεια και η αποδοχή του εαυτού σας θα επιτευχθεί τελικά, μέσα από την αληθινή επίγνωση του ποιος είστε και από την ικανότητα να επικεντρώνεστε εσωτερικά, μακριά από τη συναισθηματική εξάρτησή σας από τους άλλους. Η οικογενειακή ασφάλεια είναι σημαντική, και το επάγγελμά σας μπορεί να περιλαμβάνει ακίνητη περιουσία, οικοδομικά έργα, εργασία ή κατασκευή προϊόντων στο σπίτι.

Κρόνος στον 5ο οίκο: Ο Κρόνος στον 5ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τις προσωπικές, δημιουργικές σας εργασίες, τους έρωτες και τα παιδιά. Για να αποκτήσετε τη θέση σας στον κόσμο θα σας χρειαστούν γνώσεις και εμπειρία που σχετίζονται με την ορθή χρήση της προσωπικής δύναμης, της δημιουργικής έκφρασης και τον έλεγχο του «εγώ». Οι εμπειρίες της ζωής θα σας αναγκάσουν να πάρετε πολύτιμα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας αρμόζουσας αίσθησης των αξιών σε θέματα που αφορούν τη δημιουργική έκφραση, τις ερωτικές σχέσεις, τη μητρότητα, την κοινωνική ζωή και τον έλεγχο του περιβάλλοντός σας γενικά. Πολλές αντιπαραθέσεις στα παραπάνω ζητήματα θα είναι αυτές που θα σας ωθήσουν να επιταχύνετε τη διαδικασία του εσωτερικού μετασχηματισμού σας. Για να αναπτύξετε μια πλήρη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα θα απαιτηθεί η κριτική εξέταση του εαυτού σας καθώς και κάποια απώτερα κίνητρα. Το επάγγελμά σας μπορεί να αφορά τις επενδύσεις σε γη και ακίνητα ή κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τέχνη, τη μουσική, τα σχολεία, τους χώρους διασκέδασης και το χρηματιστήριο.

Κρόνος στον 6ο οίκο: Ο Κρόνος στον 6ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα σας ή η περιοχή της ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα στην εργασία ή τη σταδιοδρομία σας. Για να αποκτήσετε την κοινωνική θέση σας στον κόσμο θα χρειαστεί να αποκομίσετε γνώσεις και εμπειρία που σχετίζονται με τη σωστή στάση απέναντι στην εργασία, τους εργοδότες και τους συναδέλφους σας. Οι εμπειρίες της ζωής θα σας δώσουν πολύτιμα μαθήματα σε σχέση με την ανάπτυξη μιας υγιούς, επιχειρηματικής λογικής και με έναν καλά δομημένο, ακριβή, έγκυρο, πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο εργασίας. Οι υπηρεσίες και τα θέματα υγείας και υγιεινής τονίζονται ιδιαίτερα και έχουν μεγάλη σημασία για τη συνολική αίσθηση της γενικής σας ευημερίας. Με τον Κρόνο στον 6ο οίκο, μπορεί να παρουσιαστεί είτε κάποια ασθένεια, είτε χαμένες ευκαιρίες και απογοητεύσεις, μερικές φορές μέσα από συνθήκες τις οποίες δεν έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε. Το επάγγελμά σας θα μπορούσε να αφορά τις επιστήμες, τη μηχανική ή άλλους τομείς που απαιτούν λεπτομερή επιδεξιότητα και ακρίβεια.

Κρόνος στον 7ο οίκο:Ο Κρόνος στον 7ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με τις κοινωνικές σας σχέσεις, τις συνεργασίες, το γάμο σας και τις ορθές δημόσιες συναλλαγές. Ο γάμος είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Ο σύντροφός σας κατά πάσα πιθανότητα είναι ειλικρινής, πιστός, καλοπροαίρετος, ενδεχομένως αρκετά μεγαλύτερος σε ηλικία και πιο σοβαρός από σας, όχι ιδιαίτερα εκδηλωτικός ή συναισθηματικός, αλλά σταθερός στην αγάπη του, ο οποίος διαθέτει περιουσία ή αξιοσημείωτη κοινωνική θέση. Οι εμπειρίες της ζωής θα σας αναγκάσουν να πάρετε πολύτιμα μαθήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και μια ισχυρή αίσθηση της ευθύνης στις σχέσεις. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η συνεργασία, η συντροφικότητα, η δικαιοσύνη και η αμοιβαιότητα είναι αναγκαία συστατικά για σταθερές, διαρκείς φιλίες και συνεργασίες. Τα προσόντα που μπορούν να σας φέρουν πλούτο και κοινωνική θέση είναι η δεκτικότητα, η διακριτικότητα, η αξιοπιστία και η οργανωτικότητά σας. Το επάγγελμά σας ίσως να σχετίζεται με το δίκαιο, την οργάνωση επιχειρήσεων ή να πρόκειται για διευθυντικές θέσεις σε τομείς που έχουν να κάνουν με συμβόλαια και συμβάσεις.

Κρόνος στον 8ο οίκο: Ο Κρόνος στον 8ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο απαιτεί την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας που σχετίζονται με την υπεύθυνη διαχείριση της περιουσίας και των χρημάτων των άλλων ανθρώπων. Μπορεί να πρόκειται για τράπεζες, επενδύσεις, ασφάλειες, εταιρείες, φόρους, κληρονομιές, κλπ. Η θέλησή σας να πετύχετε, όμως, πρέπει να αναπτυχθεί σε συνδυασμό με μια ήρεμη, ψύχραιμη, αποτελεσματική, αποφασιστική και επίμονη προσπάθεια για πληρότητα, ακρίβεια και ολοκλήρωση.

Κρόνος στον 9ο οίκο:Ο Κρόνος στον 9ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται με το ενδιαφέρον σας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τη θρησκεία. Πολύ σκληρή δουλειά, αφοσίωση και ταξίδια απαιτούνται για να κατορθώσετε να πάρετε τα εκπαιδευτικά διπλώματα ή πιστοποιητικά, που είναι απαραίτητα για την προσωπική σας εξέλιξη. Το επάγγελμά σας είναι πιθανό να σχετίζεται με το δίκαιο, τους νόμους, τη δημοσίευση, τη διδασκαλία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα ταξίδια, τη θρησκεία ή κάποιον τομέα που χρειάζεται βαθιά και διεισδυτική σκέψη. Θέματα απόκρυφα, μεταφυσικά ή ψυχικά μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ενδεχομένως στα νεανικά σας χρόνια να βιώσετε πνευματικές συγκρούσεις ή να σας χαρακτηρίζει θρησκευτικός φανατισμός και μια δυσκολία στην κατανόηση θεμάτων με μεγάλο βάθος. Ωστόσο, μέσα από την προσπάθεια και την επιμέλειά σας θα καταφέρετε να διακριθείτε και να αναγνωριστείτε ως αυθεντία στον τομέα της προτίμησής σας. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος κίνδυνος σε σχέση με τα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ υπάρχει και η περίπτωση κάποιοι συγγενείς να σας γίνουν ενοχλητικοί.

Κρόνος στον 10ο οίκο: Ο Κρόνος στον 10ο οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται με την απόκτηση δημόσιας εξουσίας και κοινωνικού στάτους, μέσω κάποιων θέσεων σοβαρών αρμοδιοτήτων που θα σας δοθοόυν αλλά και μέσω του επαγγελματισμού σας. Μπορεί στα νιάτα σας να υπάρξει έλλειψη ευκαιριών και πολλά εμπόδια, καθυστερήσεις και απογοήτευση. Ωστόσο, η φιλοδοξία σας για εξουσία και πρόοδο είναι πολύ ισχυρή, και μέσα από σταθερή και επίμονη προσπάθεια, θα κατορθώσετε να επεκτείνετε τη σφαίρα της ζωής σας, ίσως όταν θα είστε μεσήλικας. Οι γνώσεις και η εμπειριά που πρέπει να αποκτήσετε σχετίζονται με την εξουσία, το καθεστώς, τα κατορθώματα, την υλοποίηση πραγμάτων και την ικανότητά σας να τα πηγαίνετε καλά με όσους αντιπροσωπεύουν ένα είδος αρχής. Η βαθιά ανάγκη σας για οικονομική ασφάλεια και αυτάρκεια, θα σας δώσει την αναγκαία ώθηση για να φτάσετε στην επιτυχία.

Κρόνος στον 11ο οίκο: Ο Κρόνος στον 11ο οίκο δείχνει ότι στη ζωή σας είναι πιθανό να έχετε λίγους, αλλά πιστούς φίλους. Η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την απόκτηση αισθήματος ευθύνης σε ζητήματα που αφορούν φίλους και ομοϊδεάτες ή τα μέλη μιας ομάδας, και θα υπάρξει ανάγκη πάνω σ΄αυτά τα  θέματα να αποκτήσετε γνώσεις και εμπειρία που σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας ευρείας, ανεκτικής και αμερόληπτης στάσης. Η πνευματική δύναμη είναι σημαντική, ενώ η πρωτότυπη σκέψη, η διαίσθηση και η ερευνητική σας φύση θα πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη. Άνθρωποι καθιερωμένοι, μεγάλοι σε ηλικία, επιστήμονες, περισπούδαστοι, σοβαροί ή ισχυροί μπορεί να βοηθήσουν την επαγγελματική σας πορεία.

Κρόνος στον 12ο οίκο: Ο Κρόνος στον 12 οίκο δείχνει ότι η καριέρα ή η περιοχή ευθύνης σας στον κόσμο σχετίζεται κατά κάποιο τρόπο με την απομόνωση, την περίθαλψη ή την εκπαίδευση των άλλων ίσως μέσω κοινωνικής εργασίας, νοσοκομείων, φυλακών, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, θρησκείας ή τέχνης. Επιθυμείτε να εργάζεστε ανεπιτήδευτα και να προσφέρετε παρασκηνιακά και διακριτικά. Η φύση σας είναι επιφυλακτική και συγκρατημένη, και ζείτε ήρεμα ή μοναχικά. Με τον Κρόνο στον 12ο οίκο μπορεί να βιώνετε αρνητικές εσωτερικές πιέσεις που οφείλονται στην υποσυνείδητη ανασφάλεια, σε μυστικές λύπες, σε φόβο, μοναξιά και απογοήτευση. Δεν αποκλείεται σε κάποια φάση να υποφέρετε, πέφτοντας θύμα κακόβουλων και ψευδών κατηγοριών από κρυφούς εχθρούς.

asteriskos.wordpress.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here