ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

0
9

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ

Ορισμός: Ως όψη στην Αστρολογία ορίζεται η γωνιακή σχέση που έχουν δύο Πλανήτες μεταξύ τους η οποία μετράται σε μοίρες.

Οι Πλανητικές όψεις χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Α’) Οι Κύριες, που περιλαμβάνουν την Σύνοδο, την Αντίθεση, το Τρίγωνο, το Τετράγωνο και το εξάγωνο.

Β’) Οι Ελάσσονεςπου περιλαμβάνουν το μισό τετράγωνο (45°) και το ένα και μισό τετράγωνο (135°), το μισόεξάγωνο (30°) και το χιαστί (150°)

 Γ’) Οι Αφηρημένες που τις απαρτίζουν διάφορες όψεις όπως τα πεντάγωνα (Q), επτάγωνα (S), εννεάγωνα (N),δεκάγωνα (D), ενδεκάγωνα (U).

Ας δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις σημαντικότερες από αυτές:

Conjunction

 Σύνοδος  

Συνδέει δύο πλανήτες (απαραιτήτως στο ίδιο ζώδιο) που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, σε μία απόσταση 0-8 μοιρών (ανοχή μέχρι τις 10 μοίρες, κυρίως για τα Φώτα).

Ερμηνεία: Ισχυρή και γενικά ευνοϊκή όψη, συγχώνευση, νέα ξεκινήματα, υποκειμενικότητα, μονοδιάστατη οπτική, παρόρμηση, πείσμα.

Συμβολίζει την Ένωση. Δίνει την απαραίτητη ενέργεια για να συνδυάσει και να συγχωνεύσει καταστάσεις.

Opposition

 Αντίθεση

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες που απέχουν εκατόν ογδόντα μοίρες (180) ή έξι ζώδια (ανοχή 8-10 μοίρες). 

Ερμηνεία: Σκληρή όψη, πολικότητα, αντίθετες καταστάσεις και προσεγγίσεις, διαχωρισμός.

Συμβολίζει την Σύγκρουση και την ανάγκη Συμφιλιώσεως. Προκαλεί εντάσεις επειδή προσπαθεί να ενώσει δύο εκ διαμέτρου αντίθετες καταστάσεις. 

Trine

 Τρίγωνο

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες που απέχουν εκατόν είκοσι μοίρες (120) ή τέσσερα ζώδια (ανοχή 6-8 μοίρες).

Ερμηνεία: Ευνοϊκή όψη, ευκολία,  συνεργασία,επιδεξιότητα, δύναμη, τύχη, επιτυχία.

Συμβολίζει την Αρμονία. Εκδηλώνεται εσωτερικά αφού ο πυρήνας της είναι η ευκολία, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιεί το άγχος, την πίεση, τον ανταγωνισμό και τις τριβές που δέχεται ο καθένας μας. 

 Τετράγωνο

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες με απόσταση ενενήντα μοιρών (90) ή κατά τρία ζώδια (ανοχή 6-8 μοιρών).

Ερμηνεία: Σκληρή όψη, εμπόδιο, πρόκληση, δυσκολίες.

Συμβολίζει την Ένταση. Εκδηλώνεται κυρίως εσωτερικά και παίρνει την μορφή της δυσκολίας, του πόνου, του κόπου, της αδράνειας, των τύψεων. 

Sextile

 Εξάγωνο

Σχηματίζεται από δύο πλανήτες που απέχουν κατά εξήντα μοίρες ή δύο ζώδια (με ανοχή 3-5 μοιρών).

Ερμηνεία: Ευνοϊκή όψη, καλή αντίληψη, παραγωγικότητα, πρακτικότητα, εξωτερίκευση.

Συμβολίζει την δυνατότητα για Ευκαιρίες, για παραγωγικότητα, εξωτερίκευση και αλλαγή. 

Quincunx

 Χιαστί

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση εκατόν πενήντα μοιρών ή πέντε ζώδια (ανοχή 1°).

Ερμηνεία: Σκληρή όψη, ένωση ανόμοιων πραγμάτων, πρόκληση, επαναπροσαρμογή, διαλλακτικότητα.

Semisquare

 Ημιτετράγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση σαράντα πέντε μοιρών (ανοχή 1° 30′).

Ερμηνεία: Προστριβές.

Sesquisquare

 Ενάμιση τετράγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση εκατόν τριάντα πέντε μοιρών (ανοχή 1° 30′).

Ερμηνεία: Ταραχή, αναστάτωση.

semisextile

 Μισό εξάγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση τριάντα μοιρών ή δύο ζώδια (ανοχή 1°).

Ερμηνεία: Δεκτικότητα και αφομοιωτική ικανότητα.

Οι Αφηρημένες όψεις είναι γωνίες με πολύ μικρή μικρή ανοχή της τάξεως της μίας μοίρας. Προκύπτουν από την διαίρεση του κύκλου με αντίστοιχο αριθμό. Π.χ. το επτάγωνο προκύπτει από την διαίρεση του κύκλου δια επτά (360:7). Συνδέονται με τις φύσεις των Πλανητών και δίνουν αντίστοιχη ερμηνεία. Π.χ. Το πεντάγωνο (72°) είναι φύσεως Λέοντα και μας δείχνει την δημιουργικότητα και τα ταλέντα ενός ατόμου.

astroQuintileSym

 Πεντάγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 72°. Το διπλό πεντάγωνο ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 144°(ανοχή 1° 30′).

Ερμηνεία: Συνειδητή απόκτηση δύναμης, επίδειξη, δημιουργία, ταλέντο

septileglyph

 Επτάγωνο

Ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 51° 25′. Το διπλό επτάγωνο ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 102° 50′. Το τριπλό επτάγωνο ενώνει δύο πλανήτες σε απόσταση 154° (ανοχή 1º 42′).

Ερμηνεία: Ένταξη, προσεκτική αντίληψη, διαίσθηση. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here