Οι οίκοι στην Αστρολογία

0
9

Σημαντικό κομμάτι στην αστρολογία και στην ερμηνεία ενός προσωπικού ωροσκοπίου κατέχει ο ρόλος της οικοθεσίας. Οι οίκοι σχετίζονται με τους τομείς της ζωής μας ενώ παράλληλα χρωματίζονται από τα ζώδια και από τους πλανήτες που εμπεριέχουν. Οι πλανήτες στον πρώτο οίκο λειτουργούν με τρόπο ενεργητικό, δυναμικό και εκφραστικό, στον δεύτερο οίκο με τρόπο πιο ειδικό, στον τρίτο επικοινωνιακά, στον τέταρτο προστατευτικά, στον πέμπτο δημιουργικά, στον έκτο απελευθερωτικά ή αλτρουιστικά, στον έβδομο μαθαίνουν να συνεργάζονται, στο όγδοο έντονα και προκλητικά, στον ένατο φιλοσοφημένα, στον δέκατο δραστικά, στον ενδέκατο ομαδικά ή συλλογικά και στον δωδέκατο υποσυνείδητα ή ακόμα καλύτερα ασυνείδητα.

Υπολογισμός Οίκων:
Όσον αφορά τώρα τους τρόπους υπολογισμού των οίκων οι χρησιμοποιούνται πολλοί τρόποι αλλά συγκλίνουμε περισσότερο στο σύστημα ίσων οίκων και στο σύστημα Placidus. Ο ζωδιακός κύκλος είναι χωρισμένος σε 360ο και σε δώδεκα ζώδια κάθε ένα από τα οποία καταλαμβάνει έκταση 30ο. Αυτή είναι η προσέγγιση του συστήματος ίσων οίκων αλλά είναι λιγότερο επακριβής και την χρησιμοποιούμε ως επί των πλείστον εφόσον δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία γέννησης ενός ατόμου. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε την μέθοδο Placidus, γνωρίζουμε επακριβώς την ώρα γέννησης του ενδιαφερομένου. Έχοντας την ώρα γέννησης ενός ατόμου, υπολογίζουμε τον ωροσκόπο του ή το ανατέλλον ζώδιό του, εκεί θα υπάρχει η τομή της ακμής του πρώτου οίκου. Σε αυτό το σημείο είναι καίριο να επισημάνουμε πως κάποιοι ωροσκόποι παραμένουν περισσότερο και κάποιοι άλλοι λιγότερο σε κάποιο ζώδιο. Το κριτήριο της παραμονής προσέγγισης ενός ανατέλλοντος ζωδίου σε ένα ζώδιο είναι το ημισφαίριο, βόρειο ή νότιο. Με αυτό το σύστημα οικοθεσίας ένας οίκος μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή και τρία ζώδια (στην πιο σπάνια περίπτωση συμπεριλαμβάνει τρία ζώδια). Το ζώδιο στο οποίο πέφτει η ακμή του οίκου είναι και το πιο σημαντικό ενώ ανάλογα με το μέγεθος ενός οίκου φανερώνεται η σημαντικότητα του εν λόγω τομέα.

Το ανατέλλον ζώδιο:
Το ανατέλλον ζώδιο ή αλλιώς ο ωροσκόπος είναι το ζώδιο που ανατέλλει τη στιγμή της γέννησής μας. Εάν η στιγμή γέννησης μας συμπίπτει με την αυγή τότε Ήλιος και ωροσκόπος συμπίπτουν. Είναι η λεγόμενη σύνοδος Ήλιου-Ωροσκόπου και η επίδραση του Ήλιου στο ζώδιο πολλαπλασιάζεται. Έτσι εάν κάποιος γεννηθεί την στιγμή που ανατέλλει ο Ήλιος τον Αύγουστο είναι Λέων με ωροσκόπο Λέων και τα στοιχεία του ζωδίου του Λέοντα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Κυβερνήτες των οίκων και τα στοιχεία:
Ρόλο δεν παίζει μόνο η διαίρεση των οίκων αλλά και τα ζώδια και οι πλανήτες που τους κυβερνούν. Η σχέση μεταξύ των τριών μας βοηθάει να εξάγουμε συμπεράσματα για την προσωπική χροιά ενός ατόμου βάση ωροσκοπίου. Λόγου χάρη, έχουμε έναν ωροσκόπο Ταύρο. Τι σημαίνει αυτό; Πως η εικόνα του ανθρώπου αυτού προς τα έξω παρουσιάζει τις ιδιότητες του εν λόγω ζωδίου όπως την σταθερότητα, την πρακτικότητα, την υπομονή, την επιμονή και τον ρεαλισμό. Κυβερνήτης πλανήτης του ωροσκοπίου είναι η Αφροδίτη. Ψάχνουμε να βρούμε το ζώδιο και τον οίκο που βρίσκεται η Αφροδίτη. Συμπεραίνουμε πως η Αφροδίτη βρίσκεται στον Υδροχόο και στον δέκατο οίκο. Τι σημαίνει αυτό; Πως το άτομο αντιλαμβάνεται την αγάπη, τον έρωτα με τρόπο φιλελεύθερο, αντισυμβατικό και ιδιαίτερα extreme. Οι σχέσεις του ενέχουν το στοιχείο της πρωτοπορίας, της προόδου και της ανεξαρτησίας. Στον δέκατο οίκο συμβολίζει πως η ενέργεια της Αφροδίτης εκτονώνεται σε θέματα καριέρας ή κοινωνικής προβολής. Το άτομο μπορεί να ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα εκκεντρικό και εκτός πεπατημένης επάγγελμα, το οποίο μπορεί να συνδέεται με το εξωτερικό και να απευθύνεται στην κοινωνία, να είναι κοινωνικής εμβέλειας. Ο δεύτερος οίκος ανατέλλει στους Διδύμους. Τι σημαίνει αυτό; Πως ο προς μελέτη άνθρωπος έχει μία μεταβαλλόμενη εικόνα για το χρήμα αλλά και έχει ένα εύκαμπτο σύστημα ιδεών και σταθερών στη ζωή του, το οποίο μπορεί να αλλάζει στην πάροδο του χρόνου. Κυβερνήτης της ακμής του δευτέρου οίκου είναι ο Ερμής. Αναζητάμε το ζώδιο στο οποίο βρίσκεται ο Ερμής ώστε να διαμορφώσουμε μία πιο ακριβή εικόνα του ατόμου για το χρήμα και τις αξίες. Έστω το άτομο έχει Ερμή στον Αιγόκερω, αυτό μας υποδεικνύει πως το άτομο αντιλαμβάνεται τι ζωή και το χρήμα με τρόπο σοβαρό. Κυβερνήτης του Αιγόκερω είναι ο Κρόνος, έτσι ο Ερμής εκεί δέχεται τις ποιότητες του Κρόνου και ο τρόπος αντίληψης του ατόμου είναι κάπως τετράγωνος, υπολογιστικός και ρεαλιστικός. Το μόνο σίγουρο είναι πως το άτομο έχει αρχές και ηθικές αξίες ενώ είναι καλός χειριστής του χρήματος έτσι μετριάζεται η επιρροή του Διδύμου λόγω ακμής στον δεύτερο οίκο στους Διδύμους.

Ωροσκόπος(Ascendant): Ο ωροσκόπος σχετίζεται με την εμφάνιση μας, με τους τρόπους συμπεριφοράς μας, με τις αντιδράσεις μας, με την γλώσσα του σώματός μας και με τις επαφές. Είναι η εικόνα μας προς τα έξω, το πώς μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι, ο κοινωνικός μας περίγυρος. Θα δώσουμε μία παρομοίωση, ο ωροσκόπος μοιάζει με το εξωτερικό ενός σπιτιού, με το πώς βλέπουμε το σπίτι απ’ έξω. Είναι η πρώτη εικόνα που σχηματίζουμε για το σπίτι αυτό. Ο ωροσκόπος λειτουργεί σαν μάσκα, έτσι μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος πως πολλές φορές καλύπτει την αληθινή εικόνα του ανθρώπου, το ζώδιό του. Εξάλλου αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα στην σκιαγράφηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, ανήκει μαζί με τον Ήλιο και την Σελήνη στο τρίπτυχο της προσωπικότητας. Ο ωροσκόπος δείχνει πόσο πολλά πράγματα αποκαλύπτουμε στους γύρω μας. Λόγου χάρη ένας Δίδυμος με ωροσκόπο Σκορπιό θα είναι αρκετά κουμπωμένος και δεν θα ανακαλύψει με την πρώτη ματιά, από την πρώτη επαφή τις ιδέες του και αυτά που σκέφτεται. Θα τσεκάρει πρώτα το άτομο και αφού το εγκρίνει τότε θα ανακαλύψει τα ενδόμυχα συναισθήματά του και τις ενδόμυχες σκέψεις του. Ο ωροσκόπος επίσης είναι δείκτης προσαρμοστικότητας, δείχνει το πόσο εύκολα προσαρμοζόμαστε σε εξωτερικές συνθήκες και σε εξωτερικούς παράγοντες. Οι ωροσκόποι στα ζώδια της γης είναι οργανωτικοί, πρακτικοί και ρεαλιστικοί, οι ωροσκόποι στα ζώδια του νερού παρατηρητικοί, ευαίσθητοι και μαζεμένοι, οι ωροσκόποι στα ζώδια της φωτιάς είναι εκδηλωτικοί, ζωντανοί και αρκετά πομπώδεις ενώ στα ζώδια του αέρα επικοινωνιακοί, ομιλητικοί και περίεργοι.

Ωροσκόπος και εμφάνιση:
Ο ωροσκόπος παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ενός ανθρώπου. Μπορούμε να αντλήσουμε συμπεράσματα για έναν ωροσκόπο από τις κινήσεις του σώματος ενός ανθρώπου. Ένας ωροσκόπος Δίδυμος δίνει σε έναν άνθρωπο μία πιο νεανική φιγούρα, ακολουθεί ένα στυλ πιο νεανικό ενώ κάνει απότομες και γρήγορες κινήσεις, είναι νευρικός. Ένας ωροσκόπος Σκορπιός έχει έντονη και διεισδυτική ματιά, κοιτάει προκλητικά και δεν μιλάει πολύ. Τέλος, ένας ωροσκόπος Υδροχόος μπορεί να σοκάρει με το λόγο του ή με την εμφάνισή του.

Ωροσκόπος και ζώδια:
Στον Κριό: Με κυβερνήτη τον Άρη είναι δυναμικός, θέλει να ασκήσει επιρροή στον κόσμο και να κατακτήσει τους γύρω του.
Στον Ταύρο: Εξερευνά τον κόσμο προσεκτικά και μέσα από τις αισθήσεις του, κυβερνάται από την Αφροδίτη.
Στους Διδύμους: Με κυβερνήτη τον Ερμή θέλει να εκφραστεί και να επικοινωνήσει με τον περίγυρο του.
Με Καρκίνο: Θέλει να προσφέρει φροντίδα, δρα όμως επιφυλακτικά. Κυβερνάται από την Σελήνη, έχει εναλλαγές διαθέσεων.
Με Λέων: έχει ανάγκη από τον θαυμασμό των άλλων, αναζητά το χειροκρότημα, είναι πομπώδης. Κυβερνάται του Ήλιου.
Με Παρθένο: Θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, την βοήθειά του στους γύρω του. Είναι επικοινωνιακός σε ρεαλιστικά δεδομένα. Κυβερνάται του Ερμή.
Με Ζυγό: Θέλει να αναπτύξει σχέσεις με τους γύρω του, να συνυπάρξει. Είναι αναποφάσιστος, κομψός και περιποιημένος. Κυβερνάται της Αφροδίτης.
Με Σκορπιό: Θέλει να ασκήσει επιρροή, να εξουσιάσει τους πάντες χωρίς να αποκαλύψει τίποτα για τον εαυτό του. Κυβερνάται του Πλούτωνα.
Με Τοξότη: Αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν ένα συναρπαστικό μέρος εξερεύνησης, φιλοσοφεί τη ζωή, είναι αισιόδοξος, μεγαλόκαρδος και πομπώδης. Κυβερνάται του Δία.
Με Αιγόκερω: Θέλει να εξουσιάζει το περιβάλλον του, είναι οργανωτικός, ρεαλιστής και θέλει να κατέχει τίτλους και αξιώματα. Κυβερνάται του Κρόνου.
Με Υδροχόο: Βλέπει τον κόσμο εντελώς αντισυμβατικά και είναι αντικομφορμιστής. Δεν έχει σημείο σύγκλισης η εικόνα που έχει με την εικόνα που έχουν οι άλλοι. Κυβερνάται του Ουρανού.
Με Ιχθύ: Λειτουργεί σαν ροοστάτης. Ανταποκρίνεται ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Ονειροπόλος και μη ρεαλιστής. Κυβερνήτης πλανήτης είναι ο Ποσειδώνας.

Κατερχόμενο(Descendant): Απέναντι από τον ωροσκόπο, από την ακμή του πρώτου οίκου βρίσκεται το κατερχόμενο, το οποίο αποτελεί ένδειξη του αισθήματος συνύπαρξης, συνεργασίας και συντροφικότητας. Τονίζει την ανάγκη μας  για επισύναψη σχέσεων αλλά και την οικειότητα που μπορούμε να νιώσουμε με τους άλλους. Δείχνει το πώς συναλλασσόμαστε με τους γύρω μας. Ένα κατερχόμενο στον Σκορπιό δύσκολα επισυνάπτει νέες σχέσεις και επιθυμεί να τις εξουσιάζει. Το κατερχόμενο στην ακμή του δείχνει τον ιδανικό ή την ιδανική σύντροφο για εμάς σε μόνιμο και σταθερό επίπεδο. Ένα κατερχόμενο στον Σκορπιό έχει ανάγκη από έναν ή μία σύντροφο που να προστατεύει τα μυστικά του, τις υποθέσεις του, να έχει δυναμική και να παίρνει πρωτοβουλίες. Ένας ωροσκόπος Ταύρος έχει κατερχόμενο στον Σκορπιό, το άτομο αυτό έχει ανάγκη από όσους έχουν έντονα Πλουτώνια στοιχεία, όσους είναι μοιραίοι, έχουν κάτι το μυστηριώδες. Μόνο έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει αρμονικά και να κατανόηση την ανάγκη του για συναναστροφές ή επισύναψη σχέσεων. Ανάλογα με τους πλανήτες που πέφτουν επάνω στο κατερχόμενο χρωματίζεται η στάση μας απέναντι στις σχέσεις. Σε σύνοδο με την Αφροδίτη αναζητάμε την αρμονία, σε σύνοδο με τον Ερμή την επικοινωνία ενώ σε σύνοδο με τον Πλούτωνα θέλουμε να εξουσιάζουμε.
Στον Κριό: Δυσκολεύεται σε μία στενή, προσωπική ένωση-σχέση-συνεργασία.
Στον Ταύρο: Η σταθερότητα και η νομιμότητα στην σχέση αποτελεί ένδειξη ασφάλειας και κοινωνικής δύναμης-καταξίωσης.
Στους Διδύμους: Μπορεί να έχει περισσότερους από έναν συντρόφους παράλληλα, είναι ολίγον τι άπληστος.
Καρκίνος: Δείχνει κολλημένος και εξαρτημένος από μία σχέση ανεξάρτητα του κόστους.
Στον Λέοντα: Έχει την ανάγκη ελέγχου και εξουσίας και επιθυμεί τον θαυμασμό.
Στην Παρθένο: Μπορεί να παραμείνει πιστός σε μία σχέση αλλά λόγω της υπερβάλλουσας κριτικής που ασκεί κουράζει τον/την σύντροφό του. Αναζητά το τέλειο ταίρι.
Στον Ζυγό: Αναζητά την τέλεια σχέση και μπορεί να θυσιάσει τα πάντα στον βωμό της κατάκτησής της.
Στον Σκορπιό: Είναι πιστός και αφοσιωμένος αλλά αποκαλύπτει λίγα για τον εαυτό του ακόμα και στην επισύναψη μιας στενής σχέσης.
Στον Τοξότη: Νιώθει πάντα νέος, μπορεί να εμπλακεί με νεότερες ηλικίες και συνεχώς αναζητάει κάτι καλύτερο, έχει το αίσθημα του ανικανοποίητου.
Στον Αιγόκερω: Παίρνει την σχέση πολύ σοβαρά, αναζητά την σταθερότητα και είναι πιστός στο έτερον ήμισυ. Θέλει να έχει ένα κοινωνικό υπόβαθρο ο/η σύντροφός του.
Στον Υδροχόο: Δυσκολεύεται να δεθεί και να δεσμευτεί, έχει ανάγκη από έναν σύντροφο ανεξάρτητο και καθόλου πιεστικό.
Στους Ιχθείς: Έχει μία ροπή να εξιδανικεύει τους γύρω του και αναζητά την απόλυτη ταύτιση με τον ή την σύντροφό του.

Μεσουράνημα ή Ζενίθ(Mc): 

Μεσουράνημα καλείται το υψηλότερο σημείο στον χάρτη μας και δείχνει την εικόνα μας προς τα έξω, το image μας. Δείχνει τον τομέα στον οποίο θα διακριθούμε, θα αποκομίσουμε οφέλη, τιμές και αναγνώριση. Δείχνει την καριέρα που θα ακολουθήσουμε, τις φιλοδοξίες μας, την φήμη μας αλλά και την εξωστρέφειά μας. Ανάλογα με το ζώδιο και το στοιχείο που βρίσκεται δείχνει εάν η προσπάθεια είναι έντονη ή όχι. Στα ζώδια της φωτιάς δείχνει ένα δυναμικό ξεκίνημα αλλά στην συνέχεια μπορεί να υπάρξει απώλεια του ενδιαφέροντος. Στον αέρα δείχνει εξαιρετικές ιδέες και ικανότητα στην ρητορεία αλλά χαρακτηρίζεται κάπως από αμετροέπεια και εγκαταλείπεται. Στα ζώδια της γης δείχνει ένα ξεκίνημα με δυσκολίες και κόπο αλλά μέσα από την προσπάθεια, την υπομονή και την επιμονή φτάνει στην κορυφή. Στο νερό τέλος, δείχνει κάποιες αναστολές λόγω του ότι επηρεάζονται οι άνθρωποι με μεσουράνημα στα ζώδια του νερού είναι ευαίσθητα και ευερέθιστα σε εξωτερικές επιδράσεις. Παρόλα αυτά ένα μεσουράνημα στον Καρκίνο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Το μεσουράνημα είναι δείκτης επιλογής καριέρας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Στον Σκορπιό μπορεί το άτομο να ασχοληθεί με την έρευνα, την ανάπτυξη, την ιατρική ή την μεταφυσική. Στον Τοξότη με την εκπαίδευση ενώ στον Αιγόκερω με την πολιτική ή τον νόμο. Σύμβουλος σχέσεων μπορεί να γίνει κάποιος με μεσουράνημα στον Ζυγό.
Στον Κριό: Είναι πομπώδης, θέλει να κλέβει τις παραστάσεις, χαρακτηρίζεται από πάθος στην αρχή αλλά αργά ή γρήγορα εγκαταλείπει.
Στον Ταύρο: Είναι πεισματάρης και επίμονος, έτσι ολοκληρώνει το έργο του με επιτυχία.
Στους Διδύμους: Με τον λόγο του γοητεύει και φτάνει εκεί που θέλει.
Με Καρκίνο: Προσεγγίζει τους στόχους του έμμεσα αλλά λόγω πείσματος πετυχαίνει.
Στον Λέοντα: Κυνηγά την επιτυχία, είναι πομπώδης και μεγαλεπήβολος. Θέλει να ξεχωρίζει.
Στην Παρθένο: Ιδιαίτερα οξυδερκής, ολοκληρώνει το έργο του με τις μοναδικές αναλυτικές του ικανότητες.
Στον Ζυγό: Αφήνει τους άλλους να δράσουν ώστε να φτάσει στην επιτυχία.
Στον Σκορπιό: Μπορεί να γίνει χειριστικός, εμμονικός για να κατακτήσει την δύναμη και την εξουσία.
Στον Τοξότη: Θέτει στόχους αλλά ποτέ δεν τους ολοκληρώνει. Ενδιαφέρεται για την γνώση και για την μάθηση.
Στον Αιγόκερω: Αναζητά την εξουσία, την επιτυχία, την αναγνώριση αλλά βολεύεται και στην σταθερή θέση.
Στον Υδροχόο: Είναι οραματιστής, ενδιαφέρεται για έναν καλύτερο κόσμο συνολικά.
Στους Ιχθείς: Είναι καλλιτέχνης, τολμηρός καθώς ένα βήμα πριν την επιτυχία σε ένα τομέα είναι ικανός να αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ναδίρ:

Ναδίρ καλείται το χαμηλότερο σημείο στον χάρτη μας, βρίσκεται απέναντι από το μεσουράνημα και δείχνει πως αντιλαμβανόμαστε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, εκφράζει τον εσωτερικό μας κόσμο, τις σχέσεις μας με την οικογένειά μας, τις ρίζες μας, τις καταβολές μας αλλά και την σύνδεσή μας με την πατρίδα. Είναι δείκτης εσωστρέφειας και σχετίζεται με τα αισθήματα ασφάλειάς μας.
Στον Κριό: Είναι ανεξάρτητος της οικογένειάς του, αναζητάει την αυτονομία και επιθυμεί να τον αναγνωρίσουν για την αξία και την μοναδικότητά του.
Στον Ταύρο: έχει την ανάγκη μιας σταθερής οικογένειας, της ασφάλειας γι’ αυτόν τον λόγο συνεχώς προσπαθεί να είναι στο κέντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντος.
Στους Διδύμους: Ενδιαφέρεται να αναπτύξει ένα εξαιρετικά καλό επικοινωνιακό υπόβαθρο στην οικογένειά του προκειμένου να επικοινωνήσει και να εκφραστεί.
Στον Καρκίνο: Δύσκολα κόβει τα δεσμά του με την οικογένειά του γιατί νιώθει προστατευμένος εκεί. Αποσύρεται στον ιδιωτικό του χώρο καθώς εκεί νιώθει δυνατός.
Στον Λέοντα: Νιώθει υπερήφανος όταν διαπρέπει και κάνει τους οικείους του να λάμπουν. Νιώθει αυτοπεποίθηση και σημαντικός όταν το ενδιαφέρον των άλλων πέφτει επάνω του.
Στην Παρθένο: Νιώθει ασφάλεια όταν προσφέρει υπηρεσίες στους οικείους και εφόσον ακολουθεί πρόγραμμα ρουτίνας. Οι οικογένειά του μπορεί να είχε υψηλές προσδοκίες ή να ήταν υπερπροστατευτική.
Στον Ζυγό: Νιώθει ασφάλεια εφόσον εξασφαλίσει ένα αρμονικό οικογενειακό περιβάλλον αλλά συχνά λόγω αναποφασιστικότητας δυσκολεύεται να φανερώσει τον πραγματικό του εαυτό.
Στον Σκορπιό: Επικεντρώνει στον εαυτό του ενώ μπορεί να έχει βιώσει μία μοιραία κατάσταση στην οικογένειά του, έναν θάνατο ή ένα μεγάλο μυστικό μπορεί να κρύβεται.
Στον Τοξότη: Νιώθει ανασφάλεια στην δέσμευση, αναζητάει την ελευθερία και είναι κατά της σύναψης στενών σχέσεων.
Στον Αιγόκερω: Έχει ανάγκη από ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και θέλει να ασκεί έλεγχο σε αυτό. Οι γονείς του ίσως είχαν πολλές προσδοκίες ή να είχε αυξημένη της αίσθηση των πρέπει και του καθήκοντος.
Στον Υδροχόο: Είναι ανεξάρτητος της οικογένειας, έχει ανάγκη για αποδέσμευση και ελευθερία αλλά μετά τις ανακαλύψεις του επιθυμεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς ώστε να επιστρέψει.
Στους Ιχθείς: Υπάρχει δυσκολία στην οριοθέτηση του εαυτού του ατόμου από τα υπόλοιπα μέρη της οικογένειας.

astroalximies.blogspot.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here