Οι Δευτερεύουσες όψεις και η σημασία τους

0
7

Χιαστί  (Quincunx): Η Χιαστί είναι μια όψη όπου 2 πλανήτες απέχουν 150 μοίρες. Είναι η όψη του «θα έπρεπε να έχω». Δείχνει την ανάγκη για προσαρμογή ή για αλλαγή στάσης. Οι δύο πλανήτες που εμπλέκονται δεν έχουν τίποτα κοινό, κατά συνέπεια πρόκειται για μια πολύ δύσκολη όψη. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η δυναμική αυτής της όψης, είναι να εμπιστευτεί κάποιος τη διαίσθησή του, προκειμένου να οδηγηθεί στον απαραίτητο μετασχηματισμό.
Λέξεις-κλειδιά: Αναστάτωση, διάσπαση, ανάγκη προσοχής, ασυνείδητη προσαρμογή, ασυναίσθητη ένταση, αναδιοργάνωση, έλλειψη προοπτικής. Η διάθεση προσαρμογής και η επίλυση των συγκρούσεων απαιτούν θάρρος και βούληση.

Ημιεξάγωνο (Semi-Sextile): Το ημιεξάγωνο είναι μια όψη όπου δύο πλανήτες απέχουν 30 μοίρες και έχει  μικρότερο αντίκτυπο από το εξάγωνο. Οι δύο πλανητικές ενέργειες συνδέονται, αλλά επηρεάζει έμμεσα η μία την άλλη. Δείχνει έλλειψη ευκολίας και μπορούν να επηρεάσει την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων σας. Σας μεταφέρει την επίγνωση των κληρονομικών χαρακτηριστικών σας. Είναι μια όψη ολοκλήρωσης, καθώς με την επιρροή της μπορείτε να ολοκληρώσετε κάτι που έχει ξεκινήσει ο γονέας ή άλλο μέλος της οικογένειας.
Λέξεις-κλειδιά: έλλειψη ευκολίας, αντίδραση, άνοιγμα, μικρή ευαισθητοποίηση.

Ημιτετράγωνο (Semi-Square): Το Ημιτετράγωνο είναι μια δευτερεύουσα όψη, όπου δύο πλανήτες απέχουν μεταξύ τους 45 μοίρες. Δηλώνει τριβή, κάποιο άγχος ή ένταση μεταξύ των ενεργειών των δύο πλανητών. Η ένταση αυτή είναι λίγο διαφορετική από του τετραγώνου, γιατί εδώ υπάρχει μικρότερη ευαισθητοποίηση ή ανησυχία.
Λέξεις-κλειδιά: άγχος, δυσκολία, μικρή ενόχληση, απογοήτευση, αίσθημα ανεκπλήρωτου, τριβή, ένταση

Εννεάγωνο (Nonagen ή Novile): Το Εννεάγωνο είναι μια δευτερεύουσα όψη, όπου οι 2 πλανήτες απέχουν 40 μοίρες.  Συμβολίζει ένα είδος «σκλαβιάς», που νιώθουν οι άνθρωποι όταν βρίσκονται κάτω από την επιρροή των εμπλεκόμενων πλανητών. Είναι μια όψη, που μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε και να απελευθερώσετε το παρελθόν της ζωής που σας κρατάει δέσμιο.
Λέξεις-κλειδιά: δουλεία, σκλαβιά

Πεντάγωνο (Quintile): Το Πεντάγωνο είναι δευτερεύουσα όψη, όπου οι πλανήτες που συμμετέχουν απέχουν 72 μοίρες. Οι πλανητικές ενέργειες συνδέουν την εσωτερική με την εξωτερική σας πλευρά, ωθώντας σας να χρησιμοποιήσετε τα έμφυτα ταλέντα και το μυαλό σας.
Λέξη-κλειδί: πνευματική επίγνωση.

Διπλό πεντάγωνο (Bi-Quintile): Το διπλό πεντάγωνο είναι δευτερεύουσα όψη, όπου οι πλανήτες που εμπλέκονται απέχουν 144 μοίρες. Είναι δύο φορές η όψη πενταγώνου. Η όψη αυτή σας βοηθά να αποκτήσετε μεγαλύτερη συνείδηση και να αποδεχθείτε τις δυνατότητές σας για γνώση. Έχει αρμονική επίδραση στο νοητικό επίπεδο.
Λέξη-κλειδί: Πλήρης συνείδηση

Ενάμισι τετράγωνο (Sesquiquadrat ή Sesquisquare): Το ενάμισι τετράγωνο είναι μια δευτερεύουσα όψη απόστασης 135 μοιρών, λίγο μικρότερη από το ημιτετράγωνο.  Προκαλεί εκνευρισμό και επιδείνωση. Μας ζητά να χρησιμοποιήσουμε τη δράση για την επίλυση συγκρούσεων και διαφωνιών.
Λέξεις-κλειδιά: εκνευρισμός, επιδείνωση, συγκρούσεις, διχόνοια, δυσκολία, τριβή

Επτάγωνο (Septile): Το Επτάγωνο είναι μια μικρή όψη απόστασης 51,43 μοιρών. Οι ενέργειες των εμπλεκόμενων πλανητών σάς ζητούν να αναλάβετε μια δέσμευση και να την υποστηρίξετε.
Λέξη-κλειδί: επιπτώσεις

Οι πιο δημοφιλείς δευτερεύουσες όψεις είναι: χιαστί, ημιεξάγωνο, ημιττράγωνο και  ενάμισι τετράγωνο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here