Οι ανοχές των όψεων στους αστρολογικούς χάρτες & η σημασία τους

0
21

Στην αστρολογία, μια όψη ορίζεται από τη γωνιακή απόσταση μεταξύ δύο πλανητών. Η φύση της όψης εξαρτάται από τον αριθμό των μοιρών που χωρίζει τους δύο πλανήτες. Οι όψεις είναι υψίστης σημασίας για την εκτίμηση ενός γενέθλιου χάρτη, επειδή βοηθούν στον προσδιορισμό της ποιότητας της σχέσης μεταξύ των πλανητών, ανάλογα με το αν είναι δυσαρμονικές ή αρμονικές, καθώς εκφράζουν τις ενέργειες που απελευθερώνονται από τους εμπλεκόμενους πλανήτες, και συνθέτουν το σύνολο της προσωπικότητας.

Οι όψεις εκφράζονται περισσότερο ή λιγότερο έντονα ανάλογα με την ακρίβειά τους, που αναφέρεται ως «ανοχή» (orb). Αν η ανοχή είναι μικρή (σχεδόν ακριβής όψη), τότε η όψη είναι πιο ισχυρή. Αν η όψη μεταξύ των πλανητών έχει μεγαλύτερη ανοχή, η επιρροή τους είναι λιγότερο ισχυρή.

Στο γενέθλιο χάρτη, συνήθως η αποδεκτή ανοχή είναι 9 έως10 μοίρες για αντιθέσεις και συνόδους, 7 έως 9 μοίρες για τρίγωνα και τετράγωνα, 4 έως 6 μοίρες για εξάγωνα, 2 μοίρες για χιαστί και ενάμιση τετράγωνο, περίπου 1 μοίρα για ημιεξάγωνα και ημιτετράγωνα, και 0,5 έως 1 μοίρα για πεντάγωνα, ημιπεντάγωνα και διπλά πεντάγωνα.

Πολύ μικρότερες ανοχές χρησιμοποιούνται για τις διελεύσεις και τη συναστρία, διότι αυτές οι τεχνικές απαιτούν όψεις ακριβείας για να είναι αποτελεσματικές.

Όψεις: σύνοδος (Conjunction),  αντίθεση (Opposition), τρίγωνο (Trine), εξάγωνο (Sextile), τετράγωνο (Square), ημιεξάγωνο (Semi-Sextile), ημιτετράγωνο (Semi-Square), ενάμιση τετράγωνο (Sesqui-Square), χιαστί (Quincunx), πεντάγωνο (Quintile), και διπλό πεντάγωνο (Bi-Quintile).

Ανοχές σε γενέθλιο χάρτη:
§ Σύνοδος: 10.8
§ Αντίθεση: 10,0
§ Τρίγωνο : 8.3
§ Τετράγωνο: 7,5
§ Εξάγωνο: 5.7
§ Χιαστί: 2.2
§ Ημιεξάγωνο: 1,5
§ Ημιτετράγωνο: 2.5
§ Ενάμιση τετράγωνο: 2.5
§ Πεντάγωνο: 1.0
§ Διπλό πεντάγωνο: 1.0

Ανοχές σε συναστρία:
§ Σύνοδος: 10
§ Αντίθεση: 8
§ Τρίγωνο: 6
§ Τετράγωνο: 6
§ Εξάγωνο: 4.5
§ Χιαστί: 2
§ Ημιεξάγωνο: 1
§ Ημιτετράγωνο: 1
§ Ενάμιση τετράγωνο: 1.5
§ Πεντάγωνο: 1
§ Διπλό πεντάγωνο: 1

Στην συναστρία, προσθέτουμε μία επιπλέον μοίρα ανοχής για τον Ήλιο και τη Σελήνη. Έτσι, στη σύνοδο Ήλιου-Σελήνης δίνεται ανοχή 12 μοιρών, στην αντίθεση Σελήνης-Άρη 9 μοίρες, κλπ.

Ανοχές σε διελεύσεις:
§ Σύνοδος: 2.6
§ Αντίθεση: 2.5
§ Τρίγωνο: 2.3
§ Τετράγωνο: 2.3
§ Εξάγωνο: 2.3
§ Χιαστί: 1.5
§ Ημιεξάγωνο: 1
§ Ημιτετράγωνο: 1.3
§ Ενάμιση τετράγωνο: 1.5
§ Πεντάγωνο: 1
§ Διπλό πεντάγωνο: 1

Στις διελεύσεις, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κύριες όψεις (σύνοδος, αντίθεση, τρίγωνο, τετράγωνο, εξάγωνο).

Κύριες όψεις:

Η Σύνοδος: Όπως φανερώνει το όνομά της, σχηματίζεται όταν δύο πλανήτες βρίσκονται στην ίδια μοίρα ή πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Η σύνοδος ασκεί θετική ή αρνητική επιρροή, ανάλογα με τις άλλες όψεις που σχηματίζονται στο χάρτη, αλλά μπορεί επίσης να είναι ουδέτερη. Εξαρτάται από τη φύση των δύο εμπλεκόμενων πλανητών. Η λειτουργία της συνόδου είναι να συνδυάσει και να συνταιριάξει τα χαρακτηριστικά των ενεργειών των πλανητών.

Η ΑντίθεσηΗ όψη συνδέει δύο πλανήτες που απέχουν μεταξύ τους 180 μοίρες, και άρα βρίσκονται σε δύο συμπληρωματικά ζώδια. Οι πλανήτες είναι σε αντίθεση μεταξύ τους και προσπαθούν να επιβληθούν ο ένας στον άλλο, γεγονός που οδηγεί ψυχολογικά το άτομο σε διχασμό ανάμεσα στους δύο πόλους. Παραδοσιακά, θεωρείται αρνητική όψη, δεδομένου ότι επιφέρει εντάσεις, ωστόσο επιτρέπει στο άτομο να εξελιχθεί αν καταφέρει να κυριαρχήσει στις αντιθέσεις αυτές.

Το ΤρίγωνοΣχηματίζεται όταν δύο πλανήτες είναι σε ζώδια που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο, και είναι ως εκ τούτου συμβατά. Τέτοιοι πλανήτες στηρίζουν ο ένας τον άλλο και δημιουργούν μια αίσθηση ευημερίας και ευκολίας, δεδομένου ότι σχετίζονται αρμονικά. Είναι μια όψη καλής τύχης και ψυχικής άνεσης. Ωστόσο, ευνοεί τη μαλθακότητα και την παθητικότητα, καθώς η υπερβολική ευκολία δεν παρέχει κίνητρα για προσπάθεια.

Το ΕξάγωνοΣχηματίζεται όταν δύο πλανήτες απέχουν 60 μοίρες. Όπως και το τρίγωνο, είναι ευνοϊκή όψη παράγοντας αρμονία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλανητών. Τα αποτελέσματά της, όμως, είναι πιο συγκεκριμένα από αυτά του τριγώνου, και εκφράζονται περισσότερο προς τα έξω. Θεωρείται κατ ‘εξοχήν όψη επικοινωνίας.

Το Tετράγωνο: Σχηματίζεται όταν δύο πλανήτες απέχουν 90 μοίρες. Όπως και η αντίθεση, είναι μια όψη έντασης, με τους πλανήτες σε συνεχή σύγκρουση, και το άτομο να αισθάνεται έντονα τη μάχη τους αυτή. Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, θα πρέπει συνεχώς να καταπολεμά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις αντιμαχόμενες ενέργειές τους. Η όψη χαρίζει τη δύναμη και την ικανότητα να ξεπερνά το άτομο πάρα πολλά εμπόδια στη ζωή του, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει πολύ θάρρος και επιμονή. Οι ηγέτες και οι άνθρωποι με ιδιαίτερο πεπρωμένο έχουν συχνά πολλά τετράγωνα στο γενέθλιο χάρτη τους. Τα τετράγωνα δεν τους επιτρέπουν τη στασιμότητα και τους ωθούν συνεχώς να προχωρούν μπροστά, να δημιουργούν και να εξελίσσονται, καθώς δεν υποφέρουν την ακινησία. Το τετράγωνο είναι η πιο ενδιαφέρουσα όψη, ακόμη και αν είναι εμφανώς πιο επιθυμητές οι ηπιότερες όψεις, όπως τα εξάγωνα και τρίγωνα.

Υπάρχουν επίσης όψεις μικρότερης σημασίας, που βοηθούν όμως στην τελειοποίηση της ανάλυσης ενός χάρτη. Πρόκειται για το ημιεξάγωνο, το ημιτετράγωνο, το ενάμιση τετράγωνο, τη χιαστί, το πεντάγωνο, το διπλό πεντάγωνο, κ.λπ..

  • §Το ημιεξάγωνο είναι όψη 30 μοιρών και θεωρείται μάλλον αρμονική. Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά τρωτή όψη, επειδή δύο γειτονικά ζώδια είναι πάντα πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο.
  • §Το πεντάγωνο είναι μια πολύ θετική όψη, που σχηματίζεται όταν δύο πλανήτες απέχουν μεταξύ τους 72 μοίρες. Όταν έχει μικρότερη από μισή μοίρα ανοχή, γίνεται τόσο δυναμική όψη όσο το εξάγωνο ή το τρίγωνο, και ίσως με ακόμα ισχυρότερο αντίκτυπο. Η οικογένεια των πενταγώνων περιλαμβάνει επίσης το ημιπεντάγωνο (36 μοίρες) και το διπλό πεντάγωνο (144 μοίρες), όψεις πάρα πολύ ήπιες, που χρησιμοποιούνται λιγότερο στις αναλύσεις χαρτών.
  • §Το ημιτετράγωνο (45 μοίρες) και το ενάμιση τετράγωνο (135 μοίρες) είναι ήσσονος σημασίας όψης έντασης, και ως εκ τούτου ωθούν το άτομο να προχωρά μπροστά και να εξελίσσεται, αλλά με λιγότερο έντονο τρόπο από το τετράγωνο.
  • §Τέλος, υπάρχει η όψη χιαστί, όπου οι πλανήτες απέχουν 150 μοίρες, μια πολύ ενδιαφέρουσα όψη που αποκτά τον χαρακτήρα και την ποιότητά της τόσο από το τρίγωνο όσο και από το τετράγωνο. Ενώνει δύο ενέργειες από διαφορετικά στοιχεία (Αέρα, Γη, Νερό και Φωτιά) και ποιότητες (Παρορμητικά, Σταθερά, Μεταβλητά), συνδυάζει τα χαρακτηριστικά τους, και προσφέρει το μείγμα αυτό στο άτομο, αλλά με την προϋπόθεση ότι αφενός το άτομο δέχεται να καταβάλει τις απαιτούμενες προσπάθειες, και αφετέρου οι εμπλεκόμενοι πλανήτες δεν είναι αντίθετης φύσης, αλλά είναι κατά προτίμηση συμπληρωματικοί μεταξύ τους (Άρης και Αφροδίτη, Ερμής και Ουρανός, Ήλιος και Σελήνη, κλπ.).

Σημειώσεις για τη συναστρία:

Οι δυσαρμονικές όψεις παίζουν με διαφορετικό τρόπο σε ένα γενέθλιο χάρτη από ό,τι σε μια συναστρία. Για παράδειγμα, στη συναστρία, οι αντιθέσεις θεωρούνται συμπληρωματικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις, εφόσον οι εμπλεκόμενοι πλανήτες δεν είναι αντίθετης φύσης (π.χ. Άρης/Κρόνος, Σελήνη/Άρης, Αφροδίτη/Κρόνος).

Όσον αφορά τα τετράγωνα και τα ενάμιση τετράγωνα, είναι προφανές ότι υπάρχουν εντάσεις, και όπως συμβαίνει με κάθε ένταση, εκδηλώνονται στην αρχή ως έλξη. Με την πάροδο του χρόνου, οι εντάσεις είναι δύσκολο και για τους δύο συντρόφους να αντιμετωπιστούν.

Η Χιαστί είναι ενδιαφέρουσα όψη, επειδή είναι ένα μείγμα τετραγώνου και τριγώνου, και μπορεί να προσθέσει ενθουσιασμό στη σχέση. Δεν μπορούμε να τους χρεώσουμε συστηματικά αρνητική επιρροή. Όταν οι πλανήτες είναι διαφορετικής φύσης, η χιαστί λειτουργεί ως συμπληρωματικότητα και μπορεί να δώσει ζωντάνια στη σχέση.

Πλανήτες δίχως όψεις

Υπάρχει μια αρκετά σπάνια περίπτωση, εκείνη του πλανήτη που δεν κάνει καμία όψη. Οι περισσότεροι αστρολόγοι συμφωνούν ότι ένας πλανήτης αφημένος στην τύχη του που μοιάζει να μην έχει σχέση με τον υπόλοιπο γενέθλιο χάρτη, είναι μια αχαλίνωτη ενέργεια που δεν διαθέτει μηχανισμό εξόδου ή εκτόνωσης και μπορεί να εκδηλώνεται σε όλη την καθαρότητα και τη δύναμή του, ειδικά όταν πραγματοποιεί μια σημαντική διέλευση. Μοιάζει με ένα άγριο άλογο που αντιδρά υπακούοντας στο ένστικτό του και μόνο. Η απουσία όψεων του πλανήτη δεν αποτελεί έκφανση της προσωπικότητας, αλλά μπορεί να είναι η αιτία να εκφραστεί ο πλανήτης πολύ διαφορετικά σε σύγκριση με την «κανονική» του φύση.

Για παράδειγμα, ένα άτομο με Αφροδίτη χωρίς όψεις (είναι σπάνιο και συμβαίνει μόνο στο 1,5 % των ανθρώπων, δεδομένου ότι ο Ήλιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν είναι ποτέ πολύ μακριά ο ένας από τον άλλο), μπορεί να είναι ασυνήθιστα στοργικό, χαμογελαστό, αξιολάτρευτο και σαγηνευτικό, αλλά όλα αυτά σπασμωδικά. Κάποιος με Άρη χωρίς όψεις, μπορεί κατά καιρούς να γίνεται εριστικός ή ευέξαπτος και πολεμοχαρής ή υπερβολικά δραστήριος επαγγελματικά όταν ο Άρης του πλήττεται από μια σημαντική διέλευση. Αυτή η απουσία όψεων δίνει τη δυνατότητα να εξηγηθούν μερικές ασυνήθιστες συμπεριφορές που ξεφεύγουν από την κλασική ανάλυση του γενέθλιου χάρτη.

Σημειώστε πως: η φύση του πλανήτη δείχνει, αν η απουσία όψεων προδιαθέτει για κάτι θετικό ή κάτι αρνητικό. Συνήθως θεωρείται ότι ένας Άρης, Κρόνος ή Πλούτωνας χωρίς όψεις προδιαθέτει αρνητικά και δείχνει μάλλον κίνδυνο όταν αρχίζει να μπαίνει στο παιχνίδι. Αντίθετα, ο Δίας και η Αφροδίτη θεωρούνται θετικά στοιχεία. Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας μπορούν να αποφέρουν το καλύτερο αλλά και το χειρότερο, ανάλογα με το υπόλοιπο του χάρτη. Η απουσία όψεων σε Ήλιο, Σελήνη και Ερμή, θεωρείται μάλλον θετική, αν και υπάρχει ο κίνδυνος της υπερβολικής περηφάνιας με τον Ήλιο, της τεμπελιάς και της νωθρότητας με τη Σελήνη, του σκορπίσματος ή της νευρικότητας με τον Ερμή.

asteriskos.wordpress.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here